NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce se ctihodným Antonínem Cyrilem Stojanem a dalšími

By Publikováno 11. 7. 2023 Aktuality

Letošní 17. ročník Pěší pouti nejen za umělce, ale také za každého člověka, abychom svá srdce otevřeli kráse Božího stvoření, bude po celý poslední červencový týden provázet významná a milovaná osoba olomouckého arcibiskupa ctihodného Antonína Cyrila Stojana. Spolu s ním budou poutníky doprovázet další kandidáti svatořečení z arcidiecéze: Antonín Šuránek, Anička Zelíková a Ignác Stuchlý.

Vzpomene se ale také na další osobnosti, jako třeba nekrvavého mučedníka arcibiskupa Josefa Matochu, internovaného komunisty v 50. letech přímo v olomouckém Arcibiskupském paláci. Tento čas putování, setkávání, společenství, každodenního slavení mše svaté, uctívání Pána při adoraci a chval povede P. Jiří Zámečník, přerovský kaplan a biskupský delegát pro svatořečení.

Poznávání odkazu našich významných předků včetně sv. Cyrila a Metoděje, kteří vytvořili základy křesťanství na Moravě, chce přivádět k pochopení, že Bůh v osobě Pána Ježíše Krista chce přivést ke svatosti každého člověka: „Poznávání vlastní cesty ke svatosti prostřednictvím životních cest našich předků.“

K této pouti se může přidat kdokoliv a kdekoliv, k putování i k programu, tak jak se mu to bude hodit. Více informací na www.kulturaslova.cz.

Komorní skupina v počtu okolo 15 lidí putuje celý týden a je základem této pouti. Její jádro zahrnuje hlavního organizátora a všechny jeho pomocníky. K této skupině se v průběhu týdne přidávají či se od ní odpojují další poutníci. Někteří jen na jeden den, jiní třeba i na více dní. To vše je v rukou Božích a režii Boží prozřetelnosti. Pěší pouť za umělce totiž není organizovaná nějakou cestovní kanceláří, nýbrž samotnou nejvyšší „kanceláří“ Stvořitele. To znamená, že o dobrodružství a množství drobných i velkých zázraků není nouze. Neboť putování a program musí mít dobře připravenou linku, nicméně samotná probíhající pouť je už jen „plachetnicí na otevřeném moři“.

A zde zvláštní pozvánka pro zájemce plavby lodí po Baťově kanále ze Starého Města do Napajedel! Vypluje z přístaviště ve Starém Městě v pondělí 24. července dopoledne v 9.00. Je vypravena právě pro tuto příležitost uskutečněné pěší pouti a účastnit se jí mohou zájemci z řad veřejnosti. Ale pozor, kapacita je omezená!

Veškeré informace získáte na e-mail adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonním čísle 603 977 711.