NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

14. v mezidobí

By Publikováno 9. 7. 2023 Mons. Antonín Basler

„… když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)

„Těmito věcmi“ se rozumí nevýslovný vztah vzájemného poznání a lásky Otce a Syna. Moudří jsou ti, kdo vědí, jak se věci mají; chytří jsou ti, kdo věci řídí, jak sami chtějí. Moudrost Boží je však moudrost blahoslavenství: vzpomeňme: blahoslavení trpící, žíznící po spravedlnosti, pronásledovaní, čistého srdce… Tuto Boží moudrost ti pozemští „moudří“ nechápou a „chytří“ se jí brání. V jejich očích je slabostí a hloupostí. Tato moudrost je však odhalena „maličkým“. Je darována tomu, kdo po ní touží. Bůh není předmět, který bychom mohli ukořistit svou inteligencí, on klepe na dveře našeho srdce.