NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Plnomocné odpustky ke Dni prarodičů a seniorů

By Publikováno 7. 7. 2023 24 července, 2023 Aktuality, Rodiny

Apoštolská penitenciárie v souvislosti se Světovým dnem prarodičů a seniorů, který papež František ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci, nabízí příležitost k získání plnomocných odpustků věřícím, kteří se 23. července zúčastní mše svaté, jíž bude papež předsedat ve Vatikánské bazilice, ale také těm, kteří v tento den věnují čas návštěvě lidí v pokročilém věku, zejména těch, kteří jsou osamělí, nemocní nebo postižení a rovněž tak nemocným, kteří se duchovně připojí k bohoslužbám.

Plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící, kteří se 23. července u příležitosti třetího Světového dne prarodičů a seniorů v duchu pokání a lásky zúčastní mše svaté, které bude v 10 hodin dopoledne ve Svatopetrské bazilice předsedat papež František, nebo jiných liturgií, které se budou konat po celém světě. Možnost k jejich získání stanoví dekret Apoštolské penitenciárie, kterým se přijímá žádost předložená kardinálem Kevinem Josephem Farrellem, prefektem Dikasteria pro laiky, rodinu a život a který připomíná obvyklé podmínky pro získání plnomocných odpustků: svátostnou zpověď, eucharistické přijímání a modlitbu na papežovy úmysly.

Plnomocné odpustky, tedy „odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, které již byly prominuty co do viny“, jak je definuje Katechismus katolické církve, se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili fyzicky nebo virtuálně, staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

Budou je moci získat za předpokladu, že se odpoutají od jakéhokoli hříchu a hodlají co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, upřesňuje Apoštolská penitenciárie, také nemocní senioři a všichni ti, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, se duchovně spojí s bohoslužbami Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.

Apoštolská penitenciárie žádá kněze, aby se pohotově a s velkorysostí dali k dispozici ke slavení svátosti pokání, aby věřící mohli dosáhnout této Boží milosti.

Zdroj: www.cirkev.cz