NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskupové jednali na Velehradě při 136. plenárním zasedání

By Publikováno 7. 7. 2023 Aktuality

V poutním domě Stojanov na Velehradě jednali od 6. do 7. července 2023 biskupové Čech, Moravy a Slezska. 136. plenárního zasedání ČBK se účastnili i zástupci apoštolské nunciatury v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, Mons. Giuseppe Silvestrini a předsedové konferencí mužských a ženských řeholí, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

Na začátku zasedání přítomné pozdravil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, přítomné informoval o situaci církve v dnešní společnosti. Biskupové Čech, Moravy a Slezska následně vydali společné prohlášení k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny. Biskupové v něm zdůrazňují své dlouhodobé stanovisko, že manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí a harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí.

Členové ČBK dále na plénu projednávali otázky týkající se ekonomiky společností, které spadají pod gesci ČBK a podněty vyplývající z práce komisí a rad. Schválili mimo jiné směrnici pro službu katechisty, věnovali se systému trvalé formace a vzdělávání kněží a schválili národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2024. Hovořili rovněž o přípravách a programu Světových dnů mládeže v Lisabonu, na který se první týden v srpnu vypraví kromě tří tisíc mladých i devět biskupů z ČR. Schválili rovněž uspořádání národní pouti v Římě u příležitosti Svatého roku, který na rok 2025 vyhlásil papež František, a to v termínu 28.–30. března 2025. Zabývali se rovněž problematikou ochrany nezletilých v církvi a dohodli se na uspořádání bohoslužby a setkání s obětmi zneužívání na svátek Panny Marie Bolestné, 15. září 2023, na dvou významných poutních místech, ve Staré Boleslavi a na Velehradě. Více zde. Hovořili také o přípravách na společné zasedání s Konferencí biskupů Slovenska, které se uskuteční 16.–18. října 2023 na Vranově.

Na plenární zasedání byl pozván jako host vatikánský diplomat P. František Staněk, kněz ostravsko-opavské diecéze a absolvent Papežské diplomatické akademie v Římě, který v současné době působí jako rada na apoštolské nunciatuře ve Středoafrické republice. Ten biskupy seznámil o své misi a působení v této zemi.

Biskupové slavili společnou bohoslužbu 6. července v kostele sv. Václava v Sazovicích nedaleko Zlína. Kostel je postaven podle návrhu architekta Marka Jana Štěpána a byl zařazen mezi nejlepší světové stavby roku 2017. Hlavním celebrantem mše svaté byl nově jmenovaný ostravsko-opavský biskup Martin David, kázal pomocný biskup pražský Václav Malý.

Dne 7. července koncelebrovali biskupové společnou mši svatou ve velehradské bazilice, hlavním celebrantem byl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, kázal pomocný biskup olomoucký Antonín Basler. V závěru bohoslužby se biskupové pomodlili u hrobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Zdroj: www.cirkev.cz