NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nepodléhejme malomyslnosti, ale společně hledejme cestu dál, znělo při velehradské pouti

By Publikováno 5. 7. 2023 13 července, 2023 Aktuality

Třicet tisíc lidí, desítky kněží a šestnáct biskupů v čele s apoštolským nunciem se dnes dopoledne sešlo na Velehradě při oslavě Národní cyrilometodějské pouti. Vedle připomínky věrozvěstů se letos pozornost zaměřila také na osobu a dílo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

V úvodu administrátor místní arcidiecéze biskup Josef Nuzík přivítal všechny přítomné: jmenovitě hlavního celebranta mše svaté, kterým byl apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, předsedu České biskupské konference pražského arcibiskupa Jana Graubnera i další biskupy Čech a Moravy, další duchovní i všechny přítomné a také zástupce míst, ve kterých působil letošní hlavní „oslavenec“, arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Zmínil také, že na mši svaté jsou přítomni krojovaní ze všech krajů ČR. Také arcibiskup Okolo pozdravil všechny přítomné i ty, kdo bohoslužbu sledují prostřednictvím České televize nebo Českého rozhlasu. „Chceme zde děkovat za dar víry, který sem přinesli svatí Cyril a Metoděj, a také si připomenout arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, od jehož smrti letos uplyne sto let,“ vybídl apoštolský nuncius.

Biskup Nuzík ve své homilii upozornil, že letošní oslava 1160 let od příchodu věrozvěstů neznamená jen vrátit se v duchu zpět a snažit se porozumět, jaký tato mise měla historický vliv. Pouť má především ukázat, co z tohoto poselství zůstává a co dává sílu pro naši současnou situaci. „Tato Kristova síla nás především zbavuje malomyslnosti,“ zdůraznil biskup Nuzík a pokračoval: „Všichni máme podobné obavy: co dál, jak vyřešit to podstatné a nezaplnit náš veřejný prostor tím, co se za podstatné vydává? Jaká bude naše budoucnost, co předáme z našeho kdysi krásného světa našim dětem, jaké to budou rodiny, když se nedoceňují a když se šíří názory, které zapomínají na to, že každá společnost stojí a padá na rodinách?“ zmínil kazatel a dodal: „Apoštol Pavel říká: Nepodléháme malomyslnosti, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Při dnešní národní pouti proto chceme vyslovit velkou prosbu: Bože, pomáhej nám jednotlivě, ale i církvi, společnosti, našemu národu – abychom nepodléhali malomyslnosti, vzájemnému dohadování a rozdělování, ale abychom našli společnou a správnou cestu do budoucnosti.“

Zmíněná Kristova síla vedle toho učí věřící čerpat sílu z evangelia, jak to dělal i arcibiskup Antonín Cyril Stojan. „Jeho doba byla jiná, ale nebyla lehčí. A jak na to reagoval Stojan? Byl mužem modlitby, modlil se často a hodně. Nacházel přitom to, o čem dnes v prvním čtení mluvil prorok Izaiáš a co nám přinesli svatí Cyril a Metoděj: zvěstovali, že Duch Páně je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu,“ upozornil biskup Nuzík. Skutečně radostná zpráva pro dnešní dobu poznamenanou válečnými událostmi i ekonomickými problémy se podle něj nedotýká hned hmotných záležitostí, ale především zasahuje lidské nitro. „Evangelium přináší pokoj, který nám svět dát nemůže a neumí, ale dává ho Bůh. A tam, kde vstoupí síla této radostné zvěsti, se začne vytrácet mnoho vnějších omezení, problémů a bolestí. Tam, kde je přijat Bůh, se najednou začnou rodit nečekaná a častokrát jednoduchá řešení,“ zdůraznil biskup Nuzík a svou homilii uzavřel: „Nepřišel čas, kdy máme hledat radu a pomoc, jak dál, u Hospodina? Kéž hledáme dobré zprávy pro sebe i u Boha a pocítíme, že Bůh tyto zprávy pro nás má a že tyto zprávy dokáží měnit lidská srdce i náš svět.“ (plný text homilie zde)

Ocenění za uměleckou práci i péči o vězně

V přímluvách, které při mši svaté zazněly, bylo připomenuto rozmanité úsilí arcibiskupa Stojana při obnově kostelů a poutních míst, při dialogu mezi východními a západními křesťany, při správě věcí veřejných nebo v charitním díle. S odkazem na toto Stojanovo snažení pak věřící prosili, aby byli otevřenou církví, která se zajímá o člověka, aby přispívali k porozumění a hledali cesty k jednotě, aby politici vykonával správu věcí veřejných v duchu pokory a služby, aby lidé nezavírali oči před všemi, kdo trpí nouzí nebo jsou sužováni válkou, a také aby věřící v rámci synodálního procesu aktivně přispívali k růstu a zrání církve.

V závěru bohoslužby pak arcibiskup Jan Graubner předal ocenění České biskupské konference několika osobnostem. Děkovné uznání ČBK od něj převzala profesorka Jana Nechutová za celoživotní dílo v oblasti latinské filologie a také herečka, zpěvačka a scenáristka Lucie Nebeská-Trmíková za přínos divadelnímu umění. Pamětní medaili ČBK obdrželo na Velehradě pět osob: americký kněz P. Stephen Nesrsta za dlouholetou obětavou podporu moravských a českých jáhnů a novokněží, Jana Sieberová za celoživotní službu ve prospěch dobra prostřednictvím poskytování služeb Domácího hospice DUHA, historik Jan Stříbrný za zpracování souboru svědectví a portrétů lidské statečnosti a věrnosti katolických křesťanů za období totalitních režimů 20. století „Mučedníci a oběti pro Krista“, Marie Světničková za celoživotní službu ve prospěch dobra, především za službu mládeži a podporu aktivit mládeže, a sestra Filoména Truhlíková FDC za celoživotní službu ve prospěch dobra, především za obětavou pastorační službu ve věznicích. Biskupové se rozhodli ocenit také sochaře Stanislava Kolíbala, kterému za přínos výtvarnému umění a zvláště za návrhy interiéru kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově udělili Řád sv. Cyrila a Metoděje. Ten ovšem ze zdravotních důvodů na Velehradě přítomen nebyl a cena mu bude předána později. (více o oceněných zde)

Koncert pro Stojana a pro potřebné

Slavnostní bohoslužba, které se na nádvoří před velehradskou bazilikou zúčastnilo na třicet tisíc lidí, byla vyvrcholením Dnů lidí dobré vůle. První den oslav vyvrcholil v úterý tradičním Večerem lidí dobré vůle, benefičním koncertem, při kterém se vybrala částka 805 tisíc korun. K výtěžku, který obdrží sbírka Charity ČR „Daránek“ určená dětem v nouzi, Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům, a také sbírka iniciovaná poutním domem Stojanov pro Církevní dětský domov Emanuel, je možné nadále přispívat dárcovskými SMS zprávámi ve tvaru DMS VELEHRAD 30, 60, 90 nebo 190 na číslo 87 777.

Mezi vystupujícími při koncertu nechyběl „domácí“ Jiří Pavlica s Hradišťanem, po kterém se představil například Michal Hrůza v doprovodu své kapely, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, pěvecké sbory Stojanova gymnázia Velehrad, Akademického sboru Žerotín a Slováckého orchestru mladých, zahraniční zpěvačky Sima Magušinová ze Slovenska a Thabata Oliver z Brazílie i stálice české hudební scény Petra Janů. Zazněla také premiéra písně Můj kříži, kterou na text A. C. Stojana napsal dlouholetý velehradský varhaník František Macek, a překvapením večera byla hudební pocta A. C. Stojanovi v podobě orelského pochodu za doprovodu dechových hudeb Bojané z Dolních Bojanovic, Šarovec z Hluku a Staroměstská kapela. Koncert pak zakončila píseň, která vznikla speciálně pro velehradský koncert a k poctě A. C. Stojana „Být tady pro druhé“, kterou napsali Jiří Pavlica a Renata Putzlacher.

Samotnému koncertu předcházela Modlitba za vlast, která se konala v bazilice ve spolupráci s Armádou ČR, dobrovolnými hasiči, Orlem, skauty a dalšími. Velehradský farář P. Josef Čunek během modlitby apeloval na věřící, aby se modlili za mír ve světě. Letošní modlitba za vlast připomněla vedle Antonína Cyrila Stojana také olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. S biskupem Josefem Nuzíkem, administrátorem olomoucké arcidiecéze, spolupředsedali pražský arcibiskup Jan Graubner a kardinál Dominik Duka. Bohatý program, kterého se v úterý zúčastnilo patnáct tisíc lidí, mimoto nabídl aktivity pro děti, rodiny i mládež, mezinárodní setkání vozíčkářů, fotografický workshop, soutěž ve fotbalových dovednostech, ruční přepisování Bible nebo řadu zajímavých výstav.

Fotogalerie (Člověk a Víra)