NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita se bude prezentovat během slavností na Velehradu

By Publikováno 3. 7. 2023 Aktuality, Charita

Charita bude mít opět na Velehradu svůj prezentační stan. Během 24. Dnů lidí dobré vůle a Cyrilometodějské pouti bude informovat o domácích sociálních a zdravotních službách Charit v Arcidiecézi olomoucké. Vedle této své stěžejní domácí činnosti představí humanitární pomoc Arcidiecézní charity Olomouc pro Ukrajinu. Téma pomoci Ukrajině bude doplněno souborem portrétů dětí z Ukrajiny, který v rámci výstavy „Mladí talentování Ukrajinci / My a oni“ vytvořili žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

I přes stále probíhající humanitární pomoc Ukrajině, domácí služby Charity touto činností nebyly nijak dotčeny. „Charita jenom v olomoucké arcidiecézi má ročně na 55 tisíc klientů v celkem 264 službách. Máme více než 2 tisíce zaměstnanců a náš charitní klient, český občan, nemohl v žádném případě zaregistrovat jakoukoli změnu nebo újmu, protože to, co děláme, tak standardně poskytujeme dál, nehledě na pomoc Ukrajině. Domnívám se, že to je fakt, který stojí za zveřejnění“, vysvětluje k letošnímu konceptu prezentace Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (dále jen ACHO).

Vedle této domácí činnosti, bude z důvodů aktuálnosti tématu, prezentována i humanitární pomoc ACHO Ukrajině. V závěru loňského roku byla pomoc nesena zejména velkým projektem s názvem „Světlo a teplo pro Ukrajinu“. Prezentována bude i tato již ukončená aktivita a spolu s ní také právě probíhající pomoc, kterou v Charitě shrnují pod definicí „Voda a jídlo pro Ukrajinu“. Oba tyto projekty budou představeny ukázkami materiálních položek pomoci, doplněných o statistiky a fotografie. Bližší informace podají také naši humanitární pracovníci.

Představení těch nejdůležitějších aktivit Charity bude doplněno také drobnými aktivitami pro děti, jako je malování svíček a odpočinková kavárnička Charity Zábřeh. Zdravotní služby Charity Uherský Brod budou mimo jiné reprezentovat terénní zdravotní sestry, a to také nabídkou měřením cukru v krvi a krevního tlaku. Na Velehradu budou o svých službách informovat také Charity Uherské Hradiště, Prostějov a Konice.

V úterý 4. července v době od 13 do 15 hod. bude ve stanu Arcidiecézní charity Olomouc přítomno několik zajímavých osobností:
Ivan Dankevych, ředitel Caritas Chmelnyckyj – jedné z Ukrajinských Charit spolupracující s několika Charitami v České republice
biskup Mons. Pavel Posád – prezident Charity ČR – právě v těchto dnech (26. 6.) oslavil životní jubileum (70 let)
Marek Malůšek – učitel výtvarného oboru Fotografie, nová média a audiovizuální tvorba na Základní umělecké škole Uherské Hradiště, iniciátor, kurátor a spoluorganizátor řady fotografických výstav a soutěží, vč. zde prezentované výstavy fotografií „Mladí talentování Ukrajinci / My a oni“.

Podrobnější informace k výstavě fotografií Základní umělecké školy Uherské Hradiště

Soubor portrétů, který v rámci výstavy Ohlédnutí 2022 vytvořili žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště, představuje tváře mladých Ukrajinců, kteří byli nuceni v důsledku ruské agrese na Ukrajině opustit domovy a své nové útočiště nalezli v regionu Uherskohradišťska. Koncept na ně nahlíží skrze jejich zájmy, odbornosti, ve kterých se vzdělávají, zdokonalují a připravují pro svou budoucí profesi, pro život v dospělosti. Představuje je jako rodící se osobnosti, které chtějí rozvíjet svůj talent a mít před sebou budoucnost s příležitostmi pro uplatnění nabytých schopností. V této nezištné a upřímné víře ve smysluplnou budoucnost se shodují s mladými lidmi u nás, ale i kdekoliv jinde na světě. Pohledy jejich očí tak představují primární ryzí tvořivou sílu jako protiklad negativních a destruktivních tendencí, tyranie, lží a nenávisti.

Světlo a teplo pro Ukrajinu

Důvody k této pomoci bylo především loňské podzimní ničení kritické infrastruktury na Ukrajině. To způsobovalo velmi časté i dlouhodobé výpadky elektřiny, což v kombinaci s blížící se zimou hrozilo opravdu humanitární katastrofou. Charita o podporu požádala veřejnost formou vyhlášené veřejné sbírky. Reakce byla velmi silná a rychlá. Podařilo se shromáždit významné peněžní prostředky a během prosince až února zajistit celkem 642 elektrocentrál o různých výkonech v pořizovací hodnotě 15,3 mil. Kč. Vedle nich ještě také 501 mobilních plynových kamen vč. plynových lahví, vše v hodnotě 1,4 mil Kč. Další položkou bylo 12 mobilních velkokapacitních vytápěných stanů za 2,4 mil. Kč. Celkové náklady vč. dopravy a souvisejících nákladů projektu „Světlo a teplo pro Ukrajinu“ činili více než 19,3 mil. Kč. Na pokrytí nákladů se kromě darů veřejnosti podílela také Charita Česká republika a Arcibiskupství olomoucké.

Voda a jídlo pro Ukrajinu

Aktuálně na Ukrajině ACHO financuje pomoc, které souhrnně nazývá „Voda a jídlo pro Ukrajinu“. Nepříznivá situace nejpotřebnějších lidí nedaleko frontové linie (pouze cca 30 km), zhoršená navíc záplavami vzniklými po protržení Kachovské přehrady a všemi jejími důsledky, Charitu pobídla k pomoci s těmito cíli: dodávka 111 111 litrů pitné vody (pro celkem 123 lidí v době 3 měsíců), zajištění 7 500 teplých jídel (pro 83 lidí během 3 měsíců, připravovány a distribuovány ve dvou charitních výdejnách – Pokrovsk a Nogrodivka), vyvrtání 11 nových studní a zaplacení nákladů na práci tří charitních sociálních pracovníků v Chersonské oblasti, kteří se věnují vyhledávání a pomoci nejpotřebnějším.

Marek Navrátil, tiskové oddělení ACHO