NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Čeští a moravští biskupové zasedají na Velehradě

By Publikováno 3. 7. 2023 7 července, 2023 Aktuality

I letos se čeští a moravští biskupové zúčastní Dnů lidí dobré vůle na moravském Velehradě. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby 5. července 2023 ke cti sv. Cyrila a Metoděje bude apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Po skončení Cyrilometodějských slavností budou ve velehradském poutním domě Stojanov zasedat biskupové 6.–7. července na 136. plenárním zasedání ČBK.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska dorazí na Velehrad již 4. července. V 15.00 bude celebrovat mši svatou v rámci programu pro vozíčkáře litoměřický biskup Jan Baxant. Od 18 hodin se ve velehradské bazilice uskuteční Modlitba za vlast za účasti českých a moravských biskupů. Ti budou také přítomni na benefičním koncertě Večer lidí dobré vůle, který proběhne od 20.00 v areálu před bazilikou.

Hlavní den cyrilometodějských oslav 5. července budou biskupové koncelebrovat poutní mši svatou v 10.30, hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, kázat bude biskup Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké. V 15.00 se bude konat ve velehradské bazilice řeckokatolická svatá liturgie, hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský exarcha Ladislav Hučko. V 16.30 bude také bohoslužba v Mikulčicích, letos bude hlavním celebrantem i kazatelem pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.

Na programu plenárního zasedání, které ve dnech 6.–7. července naváže na Dny lidí dobré vůle, budou mimo jiné jednání o ekonomických záležitostech, podněty z jednotlivých komisí a rad ČBK či přípravy na nadcházející Světové dny mládeže. Zasedání se budou účastnit i předsedové konferencí vyšších představených mužských a ženských řeholí, arciopat Prokop Siostrzonek OSB a s. Krista Chládková OP.

Ve čtvrtek 6. července pojedou biskupové do Sazovic nedaleko Zlína, kde budou sloužit společnou mši svatou v 18.00 v kostele sv. Václava. Hlavním celebrantem bude biskup Martin David, administrátor ostravsko-opavské diecéze, kázat bude pražský pomocný biskup Václav Malý.

Zdroj: www.cirkev.cz