NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

13. v mezidobí

By Publikováno 2. 7. 2023 Mons. Antonín Basler

„Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“ (Mt 10,38)

Předchozí verš sděloval stejný soud těm, kdo milují více lidi, byť ty na zemi nejvzácnější, než Boha. Ale důležitý je i tento, týkající se každého člověka, protože nikdo není bez kříže, bez utrpení. Jen ten je hoden Ježíšova přátelství, kdo se nejen smíří se svým křížem, ale kdo Ježíše také následuje. Kdo přijímá svůj kříž s odhodláním jako Ježíš: „Což nemám pít kalich, který mi nabízí Otec?“ Kdo svůj kříž spojuje s Ježíšovým za spásu lidí. Tak to dělal sv. Pavel: „Na svém těle doplňuji, co zbývá vytrpět do plnosti Kristových útrap…“ (Kol 1,24).