NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sv. Petra a Pavla

By Publikováno 29. 6. 2023 Mons. Antonín Basler

„Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev…“ (Mt 16,18)

Věrnost Kristu znamená i věrnost církvi a Svatému otci – papeži. Heslo: „Kristus ano, církev ne“ je zcela pomýlené. Nikdy nebyl Kristus bez církve. Bez církve, kde on je Hlavou a církev jeho tajemným tělem. I mezi dvanácti apoštoly se našel jeden Jidáš, tak i dnes a vždycky bude mezi pšenicí i koukol. Ježíš to jasně demaskoval: „To učinil nepřítel.“ Na nás ale je, abychom zůstali věrní za všech okolností.