NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází výroční zpráva arcidiecéze za rok 2022

By Publikováno 26. 6. 2023 13 července, 2023 Aktuality, Hospodaření, Tisková zpráva

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí právě zveřejněná výroční zpráva za rok 2022. Její plná verze o více než sto stranách je v elektronické podobě k dispozici na diecézním webu, shrnutí základních informací vedle toho putuje jako šestistránkový leták také do kostelů a na další místa arcidiecéze.

Obsáhlejší verze výroční nabízí mimo jiné základní údaje o arcidiecézi. Zmiňuje třeba, že v roce 2022 k ní přináleželo 326 kněží a působilo zde 30 řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se v době, kdy to bylo možné, pravidelně účastnilo přes 78 tisíc věřících, bylo uděleno 3,9 tisíce křtů, 759 osob přijalo svátost biřmování, 2,3 tisíce jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno více než tisíc sňatků.

Samostatné oddíly se tentokrát věnují tomu, jak církev pomáhala obětem války na Ukrajině, průběhu synody o synodalitě v olomoucké arcidiecézi, péči nemocničních kaplanů, kterých v arcidiecézi působí 33 a za loňský rok vykonali téměř 30 tisíc návštěv u takřka 24 tis. hospitalizovaných pacientů, a také církevnímu hospodaření, kde se představují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, tři farmy, Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž a Kristýn služebník poskytující služby v oblasti mobilních služeb, pojištění nebo energií a provozující restauraci U Kristýna.

Kronika minulého roku zachycuje významné události: přenesení ostatků čtyř světů do olomoucké katedrály, odchod arcibiskupa Jana Graubnera do čela pražské arcidiecéze a volbu biskupa Josefa Nuzíka administrátorem olomoucké arcidiecéze, konferenci o tom, jak předcházet sexuálním deliktům, i s přednesením omluvy obětem nebo otevření ministrantské fary. Samostatné kapitoly pak postihují novinky v oblasti Charity, školství, kultury nebo památkové péče.

V oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství hospodařilo se ztrátami přes 14 mil. Kč v hlavní činnosti (služné kněží, pastorace, vzdělání, kultura nebo péče o památky) a ziskem téměř 42 mil. Kč v hospodářské činnosti (převážně lesnictví a zemědělství). U farností a kapitul tvoří ztráta v hlavní činnosti přes 30 mil. Kč, zato zisk v hospodaření více než 108 mil. Kč. A představují se i některé uzavřené nebo dokončované projekty, jako je revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci, zpřístupnění částí bývalého kláštera na Velehradě nebo obnova poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka.

Plnou i stručnější verzi výroční zprávy si lze ve formátu pdf stáhnout níže.

Výroční zpráva 2022: plná verze
Výroční zpráva 2022: leták