NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Návrat umlčeného pastýře“: nová kniha o biskupu Hlouchovi

By Publikováno 26. 6. 2023 Aktuality

V těchto dnech se tiskne unikátní publikace novináře Radka Gálise s názvem „Návrat umlčeného pastýře: biskup Mons. Josef Hlouch 1968–1972“, která vyjde počátkem července. Na 150 stránkách a v téměř 90 dosud nezveřejněných fotografiích autorů Bohumila a Daniela Havránkových, které pořídili po návratu 9. českobudějovického biskupa do diecéze z takřka dvacetileté internace.

Součástí publikace jsou také vzpomínky a rozhovory s lidmi, kteří si na Josefa Hloucha, původně kněze olomoucké arcidiecéze, u nějž nyní probíhá proces blahořečení, pamatují a kteří se s ním osobně setkali. Na snímcích jsou zachyceny další osobnosti pronásledované církve, např. Štěpán kardinál Trochta, František kardinál Tomášek, biskup Kajetán Matoušek, biskup Jaroslav Škarvada, provinciál jezuitů František Šilhan, premonstrátští opati Bohumil Vít Tajovský, Augustin Antonín Machalka a Heřman Josef Tyl, z nichž mnozí strávili mnoho let v komunistických žalářích nebo v internaci. Vedle mnoha událostí ze života českobudějovické diecéze během tří let jeho působení po návratu z internace kniha zachycuje také cyrilometodějskou pouť na Velehradě roku 1969.

Knihu si lze objednat na e-mailové adrese autora ragal@seznam.cz nebo na tel. čísle 602 649 292, cena 420 Kč nebo 500 Kč včetně poštovného.