NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce ve stopách Antonína Cyrila Stojana

By Publikováno 21. 6. 2023 30 července, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana

„Avšak nejlepším měřítkem vzdělanosti a ušlechtilosti každého národa jest způsob, jakým se chová k umění.“ To jsou slova ctihodného Antonína Cyrila Stojana, olomouckého arcibiskupa, jehož si připomínáme u příležitosti sto let od jeho úmrtí. Tato slova jsou i mottem letošní Pěší poutě za umělce, která od neděle 23. července do soboty 29. července projde po trase Staré Město – Velehrad – Napajedla – Zlín – Štípa – Fryšták – Rusava – Svatý Hostýn.

Doprovázet ji bude nejen „tatíček Stojan“, ale také další kandidáti svatořečení v olomoucké arcidiecézi: P. Antonín Šuránek, Anička Zelíková, P. Ignác Stuchlý a další. Setkání s těmito významnými osobnostmi bude zprostředkovávat, stejně jako v předešlých dvou letech, P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení olomoucké arcidiecéze.

Letošní, 17. ročník Pěší poutě za umělce se uskuteční jako vždy poslední týden v červenci. Trasa byla vybrána jako připomínka sto let od úmrtí pověstného arcibiskupa Stojana. On, a potažmo svatí Cyril a Metoděj, jsou jakýmsi ohniskem, ke kterým se vztahovalo veškeré Stojanovo úsilí. Snažil se věřící přivádět k těmto kořenům křesťanství na Moravě. Samotný arcibiskup Stojan, ač působil v úřadu arcibiskupa pouhé dva roky, je také pro všechny další kandidáty svatořečení jakýmsi ohniskem, ze kterého čerpaly a kráčely v jeho šlépějích. Proto téma letošní pouti bude opět opakovat a připomínat, že svatost se týká každého člověka.

Doprovodný program PPU 23 bude v letošním roce nabízet jako vždy každý den slavení mše svaté. Na ni bude navazovat vždy krátká adorace a chvály a zamyšlení nad tématem „svatost pro každého“ prostřednictvím seznamování se s kandidáty svatořečení a jejich odkazu pro každou konkrétní osobu, tedy mou osobu. Zamyšlení pro účastníky poutnické skupiny, ale i pro každého, kdo se připojí z řad veřejnosti, připravuje o. Jiří Zámečník, přerovský kaplan, duchovně doprovázející PPU 23 již čtvrtým rokem.

Veškeré informace o letošní pouti budou zájemcům sděleny na e-mailové adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na tel. čísle 603 977 711, příp. na webu www.kulturaslova.cz.