NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Za církevní školu ručí i vlastním majetkem

By Publikováno 19. 6. 2023 Aktuality, Školy

Rodiny s dětmi, mládež, absolventy zdejší církevní školy i podnikatele dala dohromady valašskomeziříčská farnost ve snaze zajistit pro vzdělávací instituci novou budovu.

Rostoucímu počtu žáků církevní základní školy, která tu funguje od roku 1994, se farnost rozhodla vyjít vstříc koupí bývalého učiliště v centru města – staré a opotřebované budovy s velkými náklady na rekonstrukci. „Našla se ovšem skupina zapálených, obětavých a odhodlaných rodičů, kteří neváhají bojovat a postupně ji rekonstruovat,“ říká ředitel školy Hynek Mikušek.

Spolek „Šance pro naše děti“ tak nyní organizuje celou opravu: jeho členové zvou veřejnost k brigádám, jednají s úřady a institucemi a také zabezpečují financování. Jdou ale ještě dál. „Jednotliví lidé také ručí vlastním majetkem k zajištění úvěru v bance,“ říká jeden z iniciátorů celého snažení Ladislav Denk a doplňuje, že k zabezpečení kontinuity na další desítky let dopředu spolek také do celého díla vtahuje mladé lidi z farnosti, především absolventy školy.

Záměr poskytnout „své“ škole lepší zázemí podporují také mnoho dalších lidí ze zdejší farnosti i z okolí: ať už fyzickou pomocí, anebo finančně a modlitbou. „Jsem moc ráda, že tady církevní základní školu máme,“ říká čtyřnásobná maminka Pavlína Baričiaková, jejíž dvě děti na školu chodí a další dvě ji už ukončily. Pokračuje pak: „Většinu školáků známe z kostela, ale ani když je někdo nevěřící, nedělají se tu rozdíly kvůli víře, jak jsem to třeba i já zažila za komunismu. Snažím se proto podporovat všechno, co se školou souvisí,“ dodává.

„Troufám si říci, že tempo stavebních prací nám umožní zahájit nový školní rok v září 2023 v nové budově! Současně podle dosavadního výsledku žádosti o dotaci můžeme říci, že naše žádost o dotaci byla kladně vyhodnocena a náš projekt prošel sítem velkého množství konkurenčních žádostí. Nyní už jen čekáme na podpis dokumentu o spolufinancování projektu Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj,“ popisuje aktuální stav projektu Miloš Skýpala z ekonomické rady farnosti a dodává, že celkové náklady na zakoupení budovy a její rekonstrukci zatím dosáhly výše téměř 40 mil. Kč a dalších 30 mil. si vyžádají zbývající práce na opravě i vybavení tříd.

Za celé dílo chce farnost při mši svaté v neděli 25. června 2023 od 8.00 poděkovat Pánu Bohu a také všem, kdo se jakkoliv podílejí na tomto významném projektu. „Přijďte s námi společně slavit a děkovat za tento výjimečný dar naší farnosti,“ zve Skýpala a dodává: „Nebojím se říci, že Bůh se o celé toto dílo pečlivě stará a my jsme pouze jeho spolupracovníky. O dobrém výsledku tedy nemůže být vůbec pochyb.“