NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Víkendy IMAGO pomáhají mladým lidem zorientovat se v oblasti sexuality

By Publikováno 19. 6. 2023 Aktuality, Mládež

„Přála bych si, abychom všichni dokázali naplno žít to, co do nás bylo vloženo, abychom ‚byli obrazem‘ (‚Imago‘),“ říká Alžběta Niklová, vedoucí víkendů IMAGO, které se konají v arcidiecézním centru života mládeže Přístav a mladým lidem pomáhají zorientovat se v oblasti sexuality.

Imago je místem přijetí, kde mladí od 17 do 25 let mohou přijít a nahlas vyslovit i věci, které se možná jinde říct bojí. Nahlas pojmenují své nejistoty a boje, ale i výhry a radosti v oblasti sexuality a identity. Jeden celý víkend věnujeme identitě muže a ženy a ukotvujeme se v tom, že to, jací jsme, je správné. Druhý víkend se více noříme do konkrétních témat formou svědectví. Na obou víkendech na rovinu pojmenováváme různé oblasti sexuality a nebojíme se ukazovat i nejtěžší oblasti našich životů. Chceme o věcech mluvit nahlas, klidně jít s kůží na trh a otevřeně mluvit o naší minulosti.

Víkendy jsou velkým povzbuzením pro všechny zúčastněné. Vzájemně si dodáváme odvahu mluvit o tom, za co se stydíme a čeho se bojíme, a poznáváme, že to prožívají i ostatní. Můžeme se o tom bavit a vzájemně inspirovat. Imago je místem, kde se nechceme navzájem soudit, ale kde se společně snažíme přiblížit tomu, co do každého z nás Bůh vložil. A jaký záměr s námi Bůh má.

Sexualita je často místo, kde padáme a můžeme mít pocit, že církev nám něco přikazuje anebo zakazuje. To ale není pravda. Církev nám dává jen rady, jak prožít co nejlépe svůj život. Rozhodnutí je ale na nás… Ježíš nepočítá, kolikrát spadneme, ale jestli s pády souhlasíme. On sám přišel za samařskou ženou ke studni: ne aby ji odsoudil, ale aby jí ukázal pravý život. Nezáleželo mu na tom, kolik mužů měla, ale dal se jí poznat a ona po setkání už hřešit nechtěla. Sama už dávno před setkáním věděla, že takový život nechtěla, a že si ho takový ani nevysnila…

Nedávno jsem slyšela větu, že když jsme blízko Bohu, je pro nás nepřirozené hřešit. Setkání a život s Ježíšem přirozeně vede k rozpoznání toho, co je pravda a co chceme žít, abychom v sobě nacházeli imago – Boží obraz, který je v nás.

Alžběta Niklová, vedoucí víkendů IMAGO