NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

11. v mezidobí

By Publikováno 18. 6. 2023 Mons. Antonín Basler

„Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Mt 11,38)

Myslím, že i tato důležitá výzva je zahrnuta v modlitbě Páně, v rámci druhé prosby: „přijď království tvé“. Je dobře, když tu nejznámější modlitbu neodříkáváme jen mechanicky, ale snažíme se o pochopení jednotlivých proseb, zvláště při soukromé modlitbě. Bůh se přece dívá do srdce, nejde mu o množství slov. Boží království je tam, kde je Ježíš. On přichází tam, kde najde otevřené srdce. Ale někdo mu musí připravit cestu – to je ten „dělník“, o němž mluví Ježíš.