NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

By Publikováno 16. 6. 2023 Mons. Antonín Basler

„… když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)

Srdce Ježíšovo je úchvatný symbol Boží nekonečné lásky k člověku (symbol v pravém slova smyslu je zkoncentrované vyjádření, znamení, něčeho daleko většího). Tato láska byla ochotna kvůli spáse člověka jít až na kříž, a pochopitelně touží, doslova „žízní“ po svobodné odpovědi lidského srdce. Tato odpověď pak přináší člověku spásu a život věčný. Odpoví i moje srdce?