NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

10. v mezidobí

By Publikováno 11. 6. 2023 Mons. Antonín Basler

„Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.“ (Mt 9,9)

Ježíš povolává k následování každého. On je nový a pravý „Mojžíš“, který vede svůj lid, církev, do země zaslíbené, do nebe. Ale některé povolává, aby opustili všechno, a stali se kněžími, pastýři a učiteli na cestě k cíli. Modleme se, aby ti, které volá takto, měli odvahu a vytrvalost „vstát a jít“ jako sv. Matouš. „Ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné časy“ (Dan 12,3).