NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Těla a Krve Páně

By Publikováno 8. 6. 2023 Mons. Antonín Basler

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.“ (Jan 6,51)

Je fascinující uvědomit si, že Bůh ve své vševědoucnosti už od věčnosti věděl, že se stane „chlebem“ pro svého tvora“ – dílo svých rukou. Téměř jeden a půl tisíce let předem předobrazem many, padající z nebe, naznačil, že bude sytit lidstvo sebou samým na cestě pouští dějin do nebeského království, do domu Otcova. V plnosti času se zrodil z Marie Panny, aby se následně mohl zrodit při křtu v srdci každého pokřtěného, a v rukou kněží pak na každém oltáři ve své církvi jako pokrm na cestu.