NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nejsvětější Trojice

By Publikováno 4. 6. 2023 Mons. Antonín Basler

„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…“ (Jan 3,16)

Sv. Augustin mistrně vyjádřil obsah slova Láska touto trojicí: milující, milovaný a láska mezi nimi. Tuto formulaci lze velmi příhodně vztáhnout na vnitřní život trojjediného Boha. Otec a Syn jsou dva póly tohoto vztahu, přičemž jejich vzájemná láska je Duch Svatý. Ta se ale nevyčerpává v jejich vzájemném vztahu, ale obrací se i ke stvoření. I ve výše uvedené větě je ve slově „miloval“ skrytě řeč o Duchu Svatém, takže i zde je trojice kompletní. „Světem“ je zde míněno lidstvo, potažmo každé lidské srdce. Jde tedy o to, aby se i ono stalo druhým pólem žhavého vztahu lásky.