NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zájem o Noc kostelů lámal rekordy

By Publikováno 3. 6. 2023 24 srpna, 2023 Aktuality, Památky

Známé památky i jinak nepřístupné objekty a v nich bohatá programová nabídka pro návštěvníky všeho druhu: to byla Noc kostelů, která se uskutečnila v pátek 2. června 2023. Na území olomoucké arcidiecéze návštěvnost překvapila počtem 65 900 vstupů.

„Akce se nám náramně vydařila a když začal hlavní bod programu, koncert vokálního sboru, byl kostel úplně plný, víc lidí, než v neděli při mši. Z nočního čtení z Bible pak někteří odcházeli dojatí, se slzami v očích. Spojení Božího slova, krásného přednesu, tmy a zároveň neobvykle nasvíceného oltáře, krásná varhanní hudba a zpěv z kůru, který jednotlivé vstupy čtení prokládal – to vše připravilo nádherný a nevšední čas s Bohem, atmosféra skýtala oázu klidu a pokoje,“ popsala průběh akce Ludmila Cilečková z pořadatelského týmu v Polešovicích.

Nejvíce kostelů, kaplí a modliteben se připojilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olomouci – celkem 34, po ní pak s 12 objekty následoval Prostějov, s 9 kostely se přidala Kroměříž a po 5 objektech bylo otevřeno v Přerově, Svitavách a Zlíně. Nejen v nich se otevřely jak známé dominanty, tak místa jindy nepřístupná: dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži nebo bývalá jezuitská kaple v budově armádního archivu v Olomouci. Své návštěvníky si ale našly i další sakrální objekty, kterých se v celé arcidiecézi, pokrývající větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, zapojilo 221.

Arcibiskupství olomoucké jako jeden z koordinátorů Noci kostelů na území své arcidiecéze vděčí za finanční podporu Ministerstvu kultury ČR, Olomouckému kraji, Pardubickému kraji, Statutárnímu městu Olomouc a Statutárnímu městu Prostějov, bez nichž by akce nemohla vstoupit díky propagaci na plakátovacích a mediálních plochách v takovou známost.

foto: Noc kostelů 2023 v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici, autorka Dana Faltýnková