NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatodušní konference o kanonickém právu pro pracovníky církevních soudů

By Publikováno 31. 5. 2023 Aktuality

V pondělí po slavnosti Seslání Ducha Svatého, 29. května 2023, se na olomouckém arcibiskupství konala konference a setkání pracovníků církevních soudů české a moravské církevní provincie. Pořádal ji Interdiecézní soud v Olomouci ve spolupráci s Katedrou církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.

Setkání začínalo mší svatou, kterou celebroval P. Ondřej Pávek, oficiál pražského soudu, a koncelebrovali všichni přítomní kněží. Konference pokračovala v Arcibiskupském paláci příspěvkem Štěpána Šťastníka, který se věnoval otázce „Vyloučení práva na zrození potomstva jako důvod nulity manželství“ a následnou diskuzí.

Po obědě přednesl svůj příspěvek na téma „Novela Vos estis lux mundi a její promítnutí do Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR“ P. Libor Botek, oficiál olomouckého soudu.

Po diskusi si účastníci konference mohli prohlédnout výstavu věnovanou Josefu Karlovi Matochovi, od jehož jmenování na stolec sv. Metoděje letos uplynulo 75 let.

Konference se zúčastnilo asi dvacet pracovníků církevních soudů z Prahy, Litoměřic, Hradce Králové, Olomouce a Brna, z nichž někteří jsou členové Společnosti pro církevní právo.

Monika Menke