NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Seslání Ducha Svatého

By Publikováno 28. 5. 2023 Mons. Antonín Basler

„Přijměte Ducha Svatého.“ (Jan 20,22)

Jeden z církevních otců píše: „Nebeský Otec má dvě paže, jimiž objímá člověka. Jedna je Syn a druhá je Duch Svatý.“ Při křtu je akcentováno spojení se Synem, při biřmování naplnění Duchem. Vždy však za tím stojí celá Nejsvětější Trojice se svým tajemstvím. Kéž celým srdcem odpovídáme na tuto lásku.