NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě se lidé sejdou k modlitbě za synodu

By Publikováno 26. 5. 2023 1 června, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Synoda
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Synoda
Velehrad Mapa

O svátku Navštívení Panny Marie, který připadá na 31. květen 2023, se podle pokynů sekretariátu Synody biskupů v každé diecézi uskuteční modlitba za synodu. V olomoucké arcidiecézi se jejím dějištěm stane Velehrad a bohoslužbu zde povede biskup Josef Nuzík.

Setkání v poutní bazilice zahájí v 17.15 modlitba růžence, jehož každý desátek uvede úryvek z textu „Naše Paní na cestě. Theotokos Hodegetria“. Mše svatá začíná v 18.00 a po ní se pak přítomní pomodlí modlitbu „Ó Matko naše, Panno Maria“.

Sekretariát synody v nedávném prohlášení navrhl, aby se ve středu 31. května, na liturgickou památku Navštívení Panny Marie na konci mariánského měsíce května, konala celosvětová mariánská modlitba v rámci přípravy na XVI. synodní shromáždění. Cílem, jak se uvádí v prohlášení, je „uvědomit Boží lid o důležitosti probíhajícího procesu a vyzvat věřící, aby jej doprovázeli modlitbou“, a vložit „pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodní proces v církvi, zejména práci generálního shromáždění“.

Tato výzva adresovaná jménem kardinála Grecha hlavám východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí se týká uspořádání „momentu intenzivní modlitby“, která vyjádří krásu lidové zbožnosti v okolí mariánských svatyní, jež budou vybrány podle uvážení jednotlivých biskupských konferencí v jednotlivých zemích. Na modlitbě by se měla podílet různá církevní povolání (laici, kněží, zasvěcení muži a ženy). Jednotlivá farní společenství jsou po dohodě se svým diecézním biskupem rovněž vyzvána, aby v tento den uspořádala chvíli modlitby za práci synody.

S využitím textu na www.cirkev.cz