NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurz „Teologie v praktickém životě“ pokračuje přednáškami o církevním právu

By Publikováno 25. 5. 2023 Aktuality, Přednášky

Klub Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA) zve zájemce na přednášky v rámci kurzu „Teologie v praktickém životě“, který je zaměřen na uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. Jeho další část se zaměří na církevní právo Kodex kanonického práva a přednášet bude P. Jiří Koníček.

Kurz přispívá k celoživotnímu vzdělávání laiků v křesťanském učení, jejich společenskému rozhledu a duchovnímu rozvoji, k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu. Určen je i osobám připravujícím se vykonávat nebo již vykonávajícím služby k vyššímu vzdělání v křesťanském učení a nauce církve. Kurz probíhá prezenčně, ale je ho možné se účastnit i distanční formou. Setkání se konají každý čtvrtek od 18.00 do 19.30 v učebně CMKA na adrese Wurmova 11.

Nejnovější cyklus přednášek se zaměřuje na uvedení do církevního práva a praktickou aplikaci norem Kodexu kanonického práva v životě křesťana.

25. 5.: Úvod do kanonického práva a Kodexu kanonického práva
31. 6.: Přehled a členění Kodexu kanonického práva (CIC)
8. 6.: CIC – kniha Boží lid – práva a povinnosti laiků
15. 6.: Praktická aplikace norem CIC v životě církve a křesťana

Přihlašovat se je možné i v průběhu kurzu, a to elektronicky na webu mska-akademie.cz, anebo písemně na adrese Sekretariát MSKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.