NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vysokoškolské koleje AKS se loučí s akademickým rokem i s rektorem

By Publikováno 22. 5. 2023 Aktuality, Fotogalerie, Mládež, Školy

V prostorách Vysokoškolských kolejí Arcibiskupského kněžského semináře je ve vzduchu cítit napětí, na chodbách utichl pohyb a z pokojů veselý smích. Pro ubytované studenty začíná zkouškové období: nejnáročnější část akademického roku a letos také předzvěst loučení s dosavadním rektorem semináře P. Pavlem Stuškou, který odchází na nové působiště.

V úterý 16. května 2023 studenti z kolejí AKS společně slavili svátek sv. Jana Nepomuckého a celá mše svatá se nesla v duchu vděčnosti: poděkování Pánu za ochranu v celém akademickém roce, poděkování studentům, kteří na kolejích pomáhají, a také poděkování otci rektorovi, který se o současnou podobu kolejí výrazně zasloužil. Jako pracovitý člověk dostal od studentů darem pracovní kalhoty, které jistě využije i na novém působišti. (Průběh bohoslužby zachytil fotoaparátem Josef Polehňa ze spolku Člověk a Víra.)

Vysokoškolské koleje Arcibiskupského kněžského semináře nabízejí volné ubytovací kapacity, které se nevyužijí k ubytování a formaci studentů teologie – bohoslovců připravujících se na kněžství. Věřící studenti Univerzity Palackého, Konzervatoře Evangelické akademie i Caritas – vyšší odborné školy sociální tak mohou vybírat z téměř 400 míst na osmi různých kolejích v centru města. (Popis jednotlivých kolejí, fotogalerii, ceník i další informace lze najít na webu www.kolejeAKS.cz.)

Vedle samotného ubytování koleje poskytují studentům také další služby, zejména bohatý duchovní program. Proto se centrem kolejí stávají kaple, kde se studenti pravidelně scházejí ke slavení mše svaté, ke společné i soukromé modlitbě a k dalším aktivitám. Pastoraci studentů se věnuje tým zkušených lidí a některé aktivity si zajišťují i sami studenti. Vedle účasti na společném duchovním programu mohou ubytovaní také individuálně požádat kněze o svátost smíření nebo duchovní rozhovor. Nabídka duchovního programu je nicméně zcela dobrovolná a účast na něm není pro ubytování podmínkou. (Půlhodinový pořad Radia Proglas o vysokoškolských kolejích AKS si je možné poslechnout na tomto místě.)

Nyní, uprostřed zkouškového období, se podzim a s ním nový akademický rok 2023/2024 zdá být kdesi v nedohlednu. Pracovníci kolejí AKS ale už nyní pracují na tom, aby mohl bezproblémově začít. Vedle změny na pozici rektora je přitom čeká ještě jedna novinka: kvůli začínajícím opravám budovy arcidiecézní kurie obsadí dva z osmi kolejních objektů, takzvanou Stojanovu kolej, na dva roky místo studentů pracovníci arcibiskupství. Také proto bylo již přihlašování na nový akademický rok pro stávající i nové studenty po naplnění kapacity ukončeno.