NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

7. velikonoční

By Publikováno 21. 5. 2023 Mons. Antonín Basler

„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa.“ (Jan 17,6)

Toto říká Pán ve své velekněžské modlitbě, snad těsně před odchodem do Getsemanské zahrady. Jaké je tedy to jméno, které nám, kteří ho milujeme, on zjevil. Benedikt XVI. říká, že u hořícího keře na Sinaji bylo nadřeknuto: „Jsem, který jsem.“ Na Kalvárii, na kříži pak bylo dopovězeno: „Jsem, který jsem Láska.“ A my jsme stvořeni k jeho obrazu.