NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nanebevstoupení Páně

By Publikováno 18. 5. 2023 Mons. Antonín Basler

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ (Mt 28,20)

Pán vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otce, a přece je stále s námi. Nikdo a nic nám jej zvnějšku nemůže vzít, jen hřích, který je zneužitím vzácného daru svobody, nás může od něj odloučit. Ale skrze lítost a svátost smíření se znovu otevře naše srdce, abychom mohli být opět příbytkem Boha – živým svatostánkem.