NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Při nedělních bohoslužbách nacházím odpovědi na otázky, jak jít dál

By Publikováno 17. 5. 2023 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Rodiče mi ve víře bránili a do kostela jsem začala chodit až v dospělosti, dnes už si ale život bez víry ani nedovedu představit, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Evelína.

Už odmala jsem věřila v Boha. I když moji rodiče měli první svaté přijímání a svátost biřmování, těžce na víru zanevřeli. Odpírali mi jakékoliv vzdělání ve víře. Nesměla jsem chodit ani do náboženství, ani do kostela. Na střední škole jsem měla dvě spolužačky, které byly vychovávány v katolické víře, a tak jsem měla možnost dozvědět se něco z Ježíšova života. Do kostela jsem začala chodit až v 18 letech. Když na to ale rodiče přišli, musela jsem se vymlouvat, že tam chodím jen zpívat, aby mi ze života neudělali peklo.

Prvního manžela jsem si vzala kvůli tomu, že jsem s ním čekala dítě. Myslela jsem si, že ho miluji, a až později jsem zjistila, že to byl jen soucit. Nyní jsem podruhé velmi šťastně vdaná a mám další tři syny. A i když můj manžel není praktikující věřící, pomáhá mi ve všem, co se týká víry. Ve farnosti jsem aktivní v oblasti hudby. Vychovávám své děti ve víře a hodně mi k tomu pomáhají nedělní mše svaté. Při nich vždy najdu odpovědi na otázky, jak jít dál. Někdy mám pocit, že ke mě promlouvá sám Bůh a dává mi ty správné myšlenky nebo mě kárá za mé prohřešky. Život bez víry už si ani nedovedu představit a modlím se i za svého otce, aby si cestu k Bohu zase našel.

Evelína