NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Při oslavě Stojanova výročí chtějí pomoci dětem z církevního dětského domova

By Publikováno 12. 5. 2023 22 června, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Velehrad Mapa

V roce stého výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, člověka vždy připraveného pomoci potřebným, přicházejí zástupci několika velehradských institucí s benefiční výzvou: vybízejí farnosti k pořádání charitativního běhu na pořízení automobilu pro církevní dětský domov.

„Osobnost Antonína Cyrila Stojana je pro nás, velehradské farníky a občany, stále velkou inspirací, a proto bychom rádi navázali na jeho odkaz. Naši pomoc potřebuje Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi – nedaleko Beňova, Stojanova rodiště, jediný církevní dětský domov v naší diecézi. Děti, které zde nalezly zázemí, v současné době potřebují auto. To staré jednoduše dosluhuje a na koupi nového nejsou finanční prostředky. Rádi bychom alespoň část z potřebné sumy milion korun získali prostřednictvím sbírky ‚Auto od Stojana‘. Celou myšlenku bychom chtěli podpořit sérií charitativních běhů jednotlivých farností naší diecéze,“ píšou iniciátoři sbírky ve společném dopise.

Podepsáni pod ním jsou administrátor velehradské farnosti P. Josef Čunek SJ, starosta obce Aleš Mergental a ředitel Stojanova gymnázia Michal Hegr. Vedle zmíněných tří institucí se na pořádání sbírky podílí také Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Matice velehradská, ZŠ Velehrad, Římskokatolická duchovní správa Stojanov a pochopitelně i samotný dětský domov.

„Prosíme vás, abyste nás v naší snaze podpořili a v období od května do poloviny října uspořádali ve svých farnostech charitativní běh. Výtěžek (finanční prostředky získané úhradou startovného, popřípadě další dobrovolné dary) bude určen na podporu výše zmíněné sbírky,“ obracejí se iniciátoři k farnostem a dodávají, že tam, kde se k této aktivitě připojí, obdrží před začátkem svého charitativního běhu od organizátorů obrázky namalované dětmi z Církevního dětského domova Emanuel.

Přímo na Velehradě se charitativní běh uskuteční v sobotu 24. června od 14.00, registrace začíná v 13.30 u „Sedla“ na cyklostezce směr Tupesy a je třeba při ní složit startovné ve výši 200 Kč. Účastníci si mohou zvolit trasu 5 nebo 10 km. Sbírku je ale možné podpořit i bez nutnosti vyběhnout na trať – stačí poslat příspěvek na transparentní účet u Fio banky číslo 2702444705/2010.