NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Benefiční prodejní akce Dobrokvět podpoří rodiny v krizi

Charita Olomouc srdečně zve na benefiční akci Dobrokvět, která se uskuteční v pondělí 15. května 2023 od 10.00 do 18.00 v olomoucké Galerii Šantovka. V prodeji budou pokojové i řezané květiny včetně bylinek od lokálních prodejců a ze sociálně terapeutické dílny Charity Olomouc. Výtěžek z akce Charita věnuje na finanční pomoc rodinám a samoživitelům v tísni. Květiny na benefiční akci darovalo několik zahradnictví a květinářství v Olomouckém kraji.

Současná krize nejvíce dopadá na sociálně slabé, z nichž značnou část tvoří matky samoživitelky. Neúplné rodiny se ocitají v nestabilní finanční situaci, jelikož prostředky jednoho rodiče nestačí pro plynulý chod domácnosti. Problémy, s nimiž se potýkají, jsou pro běžného občana často nepředstavitelné. Bojí se, že nezaplatí nájem, že se nezvládnou postarat o děti. To vše může vést k nevyhovujícím podmínkám pro výchovu dětí a v nejhorších scénářích i k následnému odebrání dítěte.

V krizi se však neocitají pouze rodiče samoživitelé, ale i rodiny s více dětmi a osamělí senioři. „Cílem naší práce je snaha zmírnit nestabilitu sociálního prostředí, v němž mnohé rodiny i jednotlivci žijí a pomoci jim vyřešit stávající problémy,“ vysvětluje Jitka Laštůvková, zástupkyně vedoucí Střediska pro rodiny a krizovou pomoc. Na Charitu se často obracejí rodiny, kde jeden z členů zemřel nebo je těžce nemocný, a rodina tak přišla o zásadní zdroj příjmu. Dalším důvodem krize je zdražení energií, potravin a služeb. Rodiny tak mnohdy stojí před rozhodnutím, zda nakoupí potraviny, nebo uhradí zálohu na plyn.

Kde kvete květina, kvete i naděje

Benefiční prodej květin Dobrokvět je prvním startujícím ročníkem nové akce, která si klade za cíl pomoci prostřednictvím prodeje darovaných květin a bylinek lidem a rodinám v krizi. „Oslovili jsme květinářství a zahradnictví sídlící v Olomouci a blízkém okolí s dotazem, zda by měli zájem naši akci podpořit darem květin. Hodně pokojových květin darovali i samotní zaměstnanci Charity,“ přiznává Jitka Laštůvková. Název události je paralelou, protože stejně jako o křehkou květinu, tak i o rodinu je nutno důkladně a s láskou pečovat.

Jak budou z akce potřebné rodiny podpořeny

Středisko pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc poskytuje v průběhu celého roku rodinám v obtížných situacích přímou finanční pomoc. „Pomoc je poskytovaná na základě sociálního šetření a zjištění všech potřebných informací o rodině, abychom měli jistotu, že se finance dostanou opravdu tam, kam mají. Nejčastěji se jedná o úhradu nákladů spojených s bydlením, nákupem potřebných léků, úhradou poplatků za obědy ve škole nebo školce, úhradu volnočasových aktivit dětí,“ vypočítává Laštůvková.

Mezinárodní den rodiny

15. květen je tradičně Mezinárodním dnem rodiny. „Naším hlavním cílem bylo nabídnout k prodeji něco, co by si kolemjdoucí chtěli koupit pro radost a potěšení. Došli jsme k závěru, že květiny jsou ideální, protože umí vykouzlit úsměv na tváři, zlepšit den a není jich nikdy dost,“ sděluje Jitka Laštůvková. Neprodané kusy Charita věnuje klientům pobytových služeb, pro něž je nákup květin luxus, který si nemohou běžně dovolit.

Charita Olomouc děkuje za darované květiny Zahradnictví Hnojice, květinářství Bezva Kytka, výstavišti Flora Olomouc a Květinka Zuzka Brodek u Přerova.

Eva Štefková, Charity Olomouc