NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

5. velikonoční

By Publikováno 7. 5. 2023 Mons. Antonín Basler

„Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? … Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec je ve mně.“ (Jan 14,10-11)

To říká Ježíš apoštolům při poslední večeři v odpovědi na Filipovu výzvu: „Pane, ukaž nám Otce.“ Ani pro nás není tato víra snadná, ale i my toto Ježíšovo tvrzení musíme přijmout. Je-li v nás od křtu svatého přítomen Ježíš, pak je v nás i Otec, a tím pádem i Duch Svatý. A stejně tak to platí i o Eucharistii: je-li tam Ježíš Kristus, je tam celá Nejsvětější Trojice.