NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nalaďte si Radio Proglas od 2. do 7. května 2023

By Publikováno 2. 5. 2023 7 května, 2023 Média

Přinášíme programové tipy z nabídky Radia Proglas v aktuálním týdnu.

Lidových písní s ptačími motivy je nespočet – a stejně tak je spousta ptačích druhů v nich zmiňovaných. Je tu příležitost vyhledat lidové písně věnované ptačímu druhu, který se jako tažný pták na naše území na jaře vrací na přelomu dubna a května – slavíkovi, odedávna považovanému za symbol zpěvnosti a nositele jednoho z nejkrásnějších hlasů mezi ptáky. Poslouchejte Folklorní okénko ve středu 3. května od 16.00.

Dne 6. května 2023 proběhne událost, kterou bude sledovat celý svět: korunovace britského krále Karla III. Ten se stává králem nejen spojeného království, ale i dalších čtrnácti nezávislých států sdružených ve společenství Commonwealth realm. V našem pořadu se o den dříve podíváme na tuto událost z trochu jiného úhlu pohledu, a sice z pohledu teologického, ekumenického a genealogického. Dozvíme spoustu zajímavostí ze zvyklostí šlechty, o příbuzenských vztazích i o nadějích, které jsou do budoucího krále Karla vkládány. Zjistíme jak složitá je struktura anglikánské církve, jaké řeší dnes problémy, co má společného s církví katolickou a jak se na ní Karel dívá, stejně tak jaký má postoj k dalším církvím. Ukážeme si, v čem se pravděpodobně bude lišit Karel III. od své matky Alžběty II. Poslouchejte pořad Na stole je téma v pátek 5. května od 9.00.

Hlava katolické církve se v knize Proti válce zamýšlí nad hlubokými motivy válek a jejich dopadem na lidstvo. Papežovo „ne válce” je stejně radikální a rozhodné jako jeho předchůdců, a není motivováno politicko-diplomatickými kalkulacemi ani zainteresovaným postojem. V knize reflektuje utrpení obětí na Ukrajině, dívá se do tváří těch, kdo trpěli válkou v Iráku, mluví o historických událostech v Hirošimě a neslýchaném odkazu dvou světových válek 20. století. František vidí, že v chamtivosti po moci, v mezinárodních vztazích ovládaných vojenskou silou, v okázalosti válečných arzenálů se skrývají hluboké motivy válek, které dodnes potřísňují planetu krví. Odmítá střety, které rozsévají smrt, zkázu a zášť, protože ty přinášejí pouze novou smrt a novou zkázu ve spirále, kterou může ukončit pouze obrácení srdcí. Knihu uspořádal známý italský vatikanista Andrea Tornielli a vychází z Františkových projevů a rozhovorů během jeho pontifikátu. Představí ji Ivo Lukáš, spolumajitel nakladatelství Lukáš a syn, které knihu vydalo v dubnu 2023. Přeložila ji Karolina Křížová. Více se dozvíte v Knihovničce v sobotu 6. května od 13.30.

Májové vydání měsíčníku Pěna dní představí básnickou prvotinu Moniky Tintěrové. Její verše v autorské interpretaci, do značné míry inspirované silným poutem mezi Monikou a její babičkou, doplní povídání třeba o studiích hebrejštiny a autorského herectví. Poslouchejte v neděli 7. května 2023 od 13.30.

Rozhovor s mladým architektem Danielem Struhaříkem, který přes skautský oddíl našel víru. Nebo spíš Bůh našel jej? Kdy se stalo, že za skauty vyznávanou nejvyšší Pravdou a Láskou spatřil Někoho, komu na něm záleží a od něhož lze čekat i odpověď? Kým je pro něj Bůh? Jaké radosti a úskalí přinášela jeho cesta ke křtu a jak to má teď, pár let poté? Připravil Jan Hanák. Pořad Za kostelem naladíte v neděli 7. května od 20.15.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz.