NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skončilo 135. plenární zasedání ČBK

By Publikováno 26. 4. 2023 Aktuality

V poutním domě na Hoře Matky Boží v Králíkách jednali 25. a 26. dubna 2023 biskupové Čech, Moravy a Slezska. 135. zasedání ČBK se účastnil i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo a zástupci mužských a ženských řeholí, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

Na začátku zasedání přítomné pozdravil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který byl přítomen celý první den jednání. Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, přítomné informoval o situaci církve v dnešní společnosti. Biskupové dále debatovali o podnětech z komisí, rad a pracovních skupin ČBK např. z rady pro ekumenismus, pro laiky a hnutí či o aktivitách COMECE.

Hovořili mimo jiné o další formaci kněží či možnostech práce s novým Direktoriem pro katechezi, který navazuje na synodu o nové evangelizaci a dokument Evangelii gaudium papeže Františka a dohodli se připravit na lednové plenární zasedání r. 2024 studijní den, aby se mohli seznámit a reflektovat situaci v oblasti katecheze v jednotlivých diecézích. Diskutovali také o návrhu směrnice, která má stanovit novou službu katechisty. Dohodli se, že do směrnice budou zapracovány připomínky, aby byla předložena ke schválení na plenárním zasedání ČBK letos v červenci.

Členové ČBK se v rámci jednání zásadně věnovali i tématu ochrany nezletilých a zranitelných v církvi, konkrétně aktualizovanému apoštolskému listu Motu proprio Vos estis lux mundi. Na základě změn v tomto textu schválili i aktualizaci dokumentu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR, podle které se v církvi v ČR postupuje v případě řešení těchto případů a zabývali se rovněž dalšími nástroji formace pracovníků církve v této problematice.

V úterý 25. dubna celebrovali čeští a moravští biskupové mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera na Hoře Matky Boží společně s dalšími kněžími z Litoměřické kapituly. Bohoslužbě předsedal kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, kázal pomocný královéhradecký biskup Josef Kajnek. Děkan poutního kostela P. Karel Moravec na konci mše svaté poblahopřál kardinálu Dominiku Dukovi k jeho 80. narozeninám, které pak biskupové s kardinálem Dominikem Dukou společně oslavili.

Zdroj: www.cirkev.cz