NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

3. velikonoční

By Publikováno 23. 4. 2023 Mons. Antonín Basler

„… vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.“ (Lk 24,27)

V době, kdy Ježíš žil, existoval jako Písmo pouze Starý zákon, protože Nový se právě odehrával. Musíme tedy na základě Ježíšových slov mít velkou úctu i ke Starému zákonu a i tam hledat Ježíše. I Nový a Starý zákon jsou „dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá k nazírání pravdy“ – o Bohu i o člověku.