NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ekonom Roman Češka: Zdrojem prosperity nejsou čísla a majetek, ale lidé, hodnoty a nápady

By Publikováno 20. 4. 2023 Aktuality, Přednášky
Naplánovaná událost Aktuality Přednášky
Olomouc – Cyrilometodějská teologická fakulta Mapa

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na kurz „Ekonomické myšlení“ lektora Romana Češky. Uskuteční se ve dvou setkáních, a to 15. a 22. května 2023 od 9 do 17 hodin v Aule Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Univerzitní ulici. Kurz je určen široké veřejnosti se zájmem o problematiku ekonomického myšlení.

Roman Češka je ekonom, investiční poradce a ekonomický analytik, vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze. „Během dvou setkání se účastníkům pokusím zprostředkovat ekonomické myšlení jako způsob chápání reality s pomocí účetních a ekonomických informací, který nicméně není o číslech, ale o tom, co se za čísly skrývá, co z nich lze vyčíst, k čemu může ekonomické myšlení sloužit, jaké vyjadřuje hodnoty. Cílem správného ekonomického myšlení není finanční zisk nebo hromadění majetku, ale prosperita a dobré dílo. Zdrojem prosperity a cestou k dobrému dílu nejsou čísla, peníze a majetek, ale především lidé, spolupráce, společné hodnoty, nápady a schopnost je realizovat, efektivní využívání dostupných zdrojů a příležitostí ve správný čas,“ uvedl Roman Češka.

Lektor posluchačům vysvětlí principy účetnictví, obsah a použití hlavních ekonomických kategorií, se kterými pracují základní účetní výkazy. Objasní některé ekonomické transakce a procesy, ekonomické zhodnocení zdrojů a kategorie majetku z účetního a ekonomického hlediska. Ukáže, jak se sledují výnosy, náklady, příjmy a výdaje, jak se řídí cash-flow a jak se hodnotí výnosnost, návratnost, produktivita.

„Zájemcům představím základní ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace, účetní a daňové souvislosti a ukážu, jak se v nich orientovat. Dotkneme se také problematiky hodnocení investičních příležitostí, podniků a akcií. Cílem kurzu není vzdělat účastníky na účetní nebo ekonomy, ale poskytnout jim orientaci v této problematice,“ dodal Češka.

Ing. Roman Češka je věřící ekonom, manažer a podnikatel, ekonomický a investiční poradce a kouč, pracoval jako náměstek ministra, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, poslanec a ekonom pražského arcibiskupství.

Přihláška na kurz: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2893/detail/terms

Cena: 600 Kč celkem za obě setkání

Zdroj: www.cmtf.upol.cz