NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Děkanátní poutě za rodiny a povolání letos nabídnou i setkání s biskupem

By Publikováno 19. 4. 2023 24 dubna, 2023 Aktuality, Arcibiskup, Slider, Synoda

S jarními měsíci začíná v arcidiecézi další série děkanátních poutí za obnovu rodin a za nová duchovní povolání. Letos je charakterizuje jednak rozmanitost co do místa konání, ale především změna v programu: v návaznosti na synodální proces k nim totiž patří také beseda s biskupem.

„Byla by škoda, kdyby se vytratilo úsilí oněch více než pěti tisíc lidí, kteří se do synodálního procesu v arcidiecézi zapojili. Rád bych se proto s nimi i se všemi, kdo o to stojí, postupně setkal, a děkanátní poutě k tomu nabízejí výbornou příležitost,“ říká administrátor diecéze biskup Josef Nuzík a dodává: „O tom, jak dál zapojit účastníky synody i všechny, kdo mají zájem, jsme se bavili na setkáních s diecézním synodálním týmem, a došli jsme k závěru, že právě při setkávání po jednom nebo dvou děkanátech se můžeme nejlépe věnovat specifickým potřebám lidí a tomu, co je pro tamní obyvatele důležité.“

Při setkáních chce biskup Nuzík naslouchat všemu, s čím věřící přicházejí, ale také představit důležitá celodiecézní témata. „V pastorační rovině si musíme zvykat, že něco už nebudou vypadat tak, jak jsme zvyklí, že zvláště menší farnosti není možné obsadit kněžími a je potřeba hledat cesty, jak se k tomu postavit. V rovině ekonomické musíme vysvětlovat, jak se církev připravuje na konec státního financování a jak hospodaří,“ říká a dodává: „Do diskuze bych rád začlenil i témata vzešlá ze synodálního procesu, jako je fungování farních rad nebo pastorace minoritních skupin, a lidem chci představit to, jak synodální proces a jeho podněty vnímali kněží.“

Cílem setkání ale není jen popovídat si. „Mají vést k aktivaci všech farníků, kterým život církve není lhostejný,“ říká biskup Nuzík a zmiňuje jako příklad službu kostelníka. „Jen před pár dny jsem sloužil mši svatou v jedné farnosti a po skončení mě zdejší farář prosil, abych na něj počkal, že musí ještě zamknout kostel, protože to za něj nemá kdo udělat. A naopak vím o jiné farnosti, kde se v kostelnické službě střídají čtyři muži, takže se kněz má vždy na koho obrátit.“

Církev se dnes ovšem podle něj neobejde bez toho, aby se věřící laici co nejvíce zapojili nejen do běžných služeb, jako je péče o kostel, ale především do jejího hlavního poslání, tedy hlásání evangelia. „Jak o víře mluvíme s lidmi ve svém okolí? Také po tom volá synodální proces a také k tomu by naše děkanátní setkávání měla vybízet,“ uzavírá biskup Nuzík.

V rámci celého procesu vznikla také e-mailová adresa ptejsebiskupa@ado.cz, skrze níž se mohou lidé obracet na administrátora diecéze.

Přehled letošních děkanátních poutí s datem a místem konání naleznete zde.