NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

2. velikonoční

By Publikováno 16. 4. 2023 Mons. Antonín Basler

„Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,23)

Tato slova Ježíš říká jedenácti apoštolům a týkají se nikoli jejich vzájemným prohřešků, ale svátosti smíření, zpovědi. Ano, teď už – když bylo na kříži zaplaceno za hříchy celého lidstva, celých lidských dějin, je možno odpustit jakýkoli hřích – je-li uznán a litován. Spravedlnost tak zůstává spravedlností a Boží milosrdenství může být darováno. Odpouští Bůh a nástrojem jsou nástupci apoštolů – biskupové a kněží. Vzdávejme díky za převzácný dar odpuštění a znovu čistého srdce.