NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Mučedníci a oběti pro Krista: Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století

By Publikováno 13. 4. 2023 Aktuality

Karmelitánské nakladatelství vydává biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista, který zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli zejména v období dvou totalitních režimů 20. století. Autorem díla je PhDr. Jan Stříbrný a kolektiv.

Více než 250 detailně zpracovaných životopisných hesel zachycuje perzekuci kněží, řeholnic, řeholníků, katolických laiků, v mnoha případech i celých rodin a řeholních společenství.

Slovníková příručka je rozčleněna do tří oddílů. První zachycuje běsnění nacistických okupantů za druhé světové války (1938–1945). Druhý připomíná kněžské a řeholní oběti tzv. divokého odsunu Němců v roce 1945. Třetí část shromažďuje poznatky o obětech komunistického režimu (1948–1989).

Kniha, na níž se pod vedením Jana Stříbrného podílelo čtyřicet autorů, je dosud nejúplnější prací o svědcích víry a obětech z řad katolických křesťanů v naší zemi.

PhDr. Jan Stříbrný (1950) působil dlouhou dobu jako viceprezident České křesťanské akademie zodpovědný za historické výzkumné projekty. Jako historik se zaměřuje na dějiny druhého odboje a české církevní dějiny 20. století, především v době druhé světové války. O nedávných dějinách také často přednáší na různých místech naší vlasti.

„Martyrologium je plné úžasných svědectví lidské statečnosti, věrnosti a hrdinství obyčejných lidí. Nebyli to superhrdinové z filmů, ale normální lidé, kteří se dostali do mimořádně těžkých okolností a obstáli v nich, dozráli v utrpení a osvědčili hrdinské ctnosti. Vítám tyto životopisné portréty svědků Kristových jako malé splacení dluhu našim velkým předkům i jako nabídku pomoci současné generaci poučit se z dějin, aby se v naší generaci nemusely opakovat jejich bolestné zkušenosti.“

Jan Graubner, arcibiskup pražský

Knihu je možné objednat zde.

Zdroj: www.cirkev.cz