NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Velikonoční pastýřský list biskupa Nuzíka: „Toto je den, který učinil Hospodin“

By Publikováno 6. 4. 2023 20 dubna, 2023 Aktuality, Arcibiskup

K oslavě Velikonoc zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze její administrátor biskup Josef Nuzík svůj pastýřský list. Číst se bude o velikonoční neděli 9. dubna 2023.

„Drazí bratři a sestry, uprostřed liturgie Božího slova dnešní slavnosti jsme společně zpívali: ‚Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.‘ Tato slova nepatří do minulosti, ale platí i dnes!“ ujišťuje věřící v úvodu svého listu biskup Nuzík a dodává, že za současných nečekaných událostí a zvratů tato slova zvěstují: Bůh se už projevil a neustále projevuje. „Bůh je jediným Osvoboditelem od strachu, všeho ohrožení a od skutečnosti, z níž máme od jistého věku všichni strach, tedy od smrti a všeho, co jí předchází a je s ní spojeno,“ píše.

Citovaná slova 118. žalmu zpívali Židé na zakončení starozákonní velikonoční slavnosti a křesťané jím oslavují Kristovo vítězství nad smrtí. „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho – připomínat si sdělení tak zásadní pro lidský rod jen jednou za rok by bylo opravdu málo, a proto tak činíme každou neděli, která je vlastně takovou malou oslavou Kristova vzkříšení,“ vysvětluje dále biskup Nuzík a svůj list uzavírá: „Kéž poselství tohoto dne, který učinil Hospodin, vstoupí do života každého z nás a vede nás k tomu, o čem píše apoštol Pavel v listě Kolosanům: Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Pak zcela jistě zakusíme velikost poselství dnešního dne, nad něž žádné jiné není.“

(úplné znění listu je k dispozici zde)