NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jarní mořická akademie představí Desatero

By Publikováno 6. 4. 2023 Aktuality, Přednášky

Farnost sv. Mořice v Kroměříži pořádá v rámci „Jarní mořické akademie“ cyklus katechezí zaměřených na Desatero Božích přikázání.

První se uskuteční v pátek 14. dubna 2023 po mši svaté od 17.00 v kostele sv. Mořice v Kroměříži a nad obsahem 1. přikázání se zamyslí P. Karel Skočovský v katechezi s názvem Věřím v jednoho Boha.

Další dva páteční večery budou věnovány 2. a 3. přikázání, které posluchačům přiblíží v katechezi „Jeho jméno je svaté!“ P. Vít Hlavica. Jarní cyklus mořické akademie pak uzavře trvalý jáhen Josef Zvoníček výkladem 3. přikázání pod názvem „První ze všech dní“. Farníci i přednášející se těší na společná setkávání nad tématy křesťanského života a víry.