NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sečteno, podtrženo, naloženo, odvezeno… Charita poslala další pomoc Ukrajině

By Publikováno 5. 4. 2023 Aktuality, Charita

Z Olomouce na Ukrajinu vyrazil koncem minulého týdne kamion s elektrocentrálami a další humanitární pomoci. Jde o další zásilku pomoci v rámci kampaně světlo a teplo pro Ukrajinu. Během této sbírkové kampaně bylo od prosince 2022 shromážděno přes 17,8 mil. Kč od drobných i firemních dárců. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) pokračuje v pomoci a se stejnou naléhavostí se bude soustřeďovat na další priority, které obdrží od charitativních partnerů na Ukrajině. ACHO děkuje všem dárcům, kteří v aktivitách pro trpící, strádající na Ukrajině pomáhají svými dary. Pomoc pokračuje.

„Když jsme dnes vypravili zatím poslední kamion v rámci akce „Světlo a teplo pro Ukrajinu“, prolétl mojí hlavou úryvek z biblické Knihy Daniel – mene tekel u-farsín – což lze volně přeložit jako sečetl jsem, zvážil a rozděluji,“ svěřuje své pocity Václav Keprt, ředitel ACHO. „Na rozdíl od biblického kontextu je ale ten náš velmi pozitivní“, dodává.

Do dnes vypraveného kamionu bylo naloženo 100 nakoupených a jeden darovaný generátor. Všechny jsou ve výkonu 3,5 kW a prošly přejímací a technickou kontrolou tak, aby na Ukrajině mohly ihned sloužit. Náklad o celkové hmotnosti 9,6 tun byl doplněn ošacením, potravinami, hygienickými potřebami, nemocničními postelemi, mechanickými invalidními vozíky a berlemi.

Zásilka směřuje do Charity Kolomyja, která zabezpečuje další distribuci materiálu na Ukrajině. Rozvoz probíhá dle potřebnosti definované dalšími pomáhajícími organizacemi, a to jak na východní, tak na západní části Ukrajiny. Pomoc nesměřuje jen k uprchlíkům z východních částí Ukrajiny, ale i k místním lidem, kteří jsou dopady války různě zasaženi. Jde o rodiny s dětmi i o skupiny, např. seniorů, kteří jsou ubytováni v náhradních zařízeních či domácnostech atd.

Sbírkovou kampaň Světlo a teplo pro Ukrajinu ACHO považuje za velmi pozitivně přijatou veřejností. „Na takový výsledek bychom se začátkem listopadu loňského roku vůbec neodvážili pomyslet. To všechno je ale možné, pokud se spojí lidé dobré vůle a jdou za společným cílem. Nemohli bychom nic dělat bez prostředků, ale dali nám je k dispozici jednotlivci, firmy, církev a různá společenství,“ hodnotí Václav Keprt.

„Výsledek je ale především to, že na Ukrajině mohly být díky tomu podpořeny tisíce lidí. To by ale zase nebylo možné, kdybychom přímo na Ukrajině, v místech, kde je to potřeba, neměli spolehlivé partnery,“ vysvětluje ředitel ACHO. Díky partnerským Charitám byla pomoc rozdělována po celé Ukrajině, o čemž se pracovníci ACHO mohli přesvědčit při cestě, kterou podnikli v únoru letošního roku. „Ukrajinským partnerům patří velký dík za to, že naše společná pomoc je efektivní a dostala se k opravdu k potřebným lidem. Byli jsme se o tom přesvědčit a jsme spokojení,“ doplňuje ředitel Keprt.

V rámci kampaně Světlo a teplo pro Ukrajinu bylo pořízeno a ukrajinským partnerům poskytnuto 642 elektrocentrál o různých výkonech v pořizovací hodnotě 15,3 mil. Kč, dále 501 mobilních plynových kamen vč. plynových lahví v hodnotě 1,4 mil Kč a nakoupeno celkem 12 mobilních velkokapacitních vytápěných stanů za 2,4 mil. Kč. K nákladům hrazeným touto sbírkou je třeba přičíst ještě dopravu, která přesáhla 250 tis. Kč. Celkově tedy bylo prozatím utraceno více než 19,3 mil. Kč. Na krytí pomoci ACHO prozatím použila také 1,5 mil. Kč z prostředků veřejné sbírky Charity Česká republika.

„Jménem Arcidiecézní charity Olomouc i jménem svým děkuji všem dárcům a sponzorům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, ale také neskutečně ochotným a vstřícným dodavatelům, kteří pro nás dělali i nemožné. Nepovažujeme to za svůj úspěch, je to společný úspěch nás všech. Díky,“ doplňuje finanční informace ředitel ACHO.

Kampaň Světlo a teplo pro Ukrajinu zatím ACHO nechce úplně ukončovat, protože například generátory budou určitě pomáhat i během roku. „Pro další období budeme naše priority upravovat podle potřeb našich partnerů na Ukrajině. Už teď víme, že velmi potřebují pomoc s výcvikem psychologů, který se na Ukrajině nedostává. Tato pomoc je přitom velmi naléhavá. Dále se jedná o potraviny, dětskou a kojeneckou výživu, pleny pro děti i dospělé, drogerii a hygienu, případně další pomoc podle potřeby,“ vysvětluje Václav Keprt.

Z podkladů dat nákladních dokladů je možné informovat, že vedle generátorů, kamen a stanů ACHO Ukrajině od loňského února poskytla i další humanitární pomoc, např. 13 t zdravotních a kompenzačních pomůcek, 3 t potravin, 2,2 t oděvů, 1,2 t obuvi, 1,4 t hygienických potřeb ale např. také 182 kg hraček.

Marek Navrátil, tiskové oddělení ACHO