NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Změny ve vedení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

By Publikováno 31. 3. 2023 Aktuality

Ve vedení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci (AKS) dojde v následujících měsících ke změně. Na pozici rektora semináře po šesti letech služby skončí P. Pavel Stuška a novým rektorem se od 1. července 2023 stane P. Vít Hlavica.

Na změně ve vedení instituce, která nyní připravuje na kněžství 10 bohoslovců pro tři diecéze moravské církevní provincie, se administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík dohodl s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze biskupem Martinem Davidem.

„Děkuji otci Pavlu Stuškovi za dosavadní službu rektora semináře. Neúnavně se nasazoval v oblasti oprav, vnitřního chodu a uspořádání kněžského semináře, mnoho času investoval do formace bohoslovců, se kterými prožíval jejich přípravu na kněžství. Tuto formaci také obohatil o nové pohledy a prvky. Spolu s ostatními biskupy moravské církevní provincie mu děkuji za jeho neúnavné nasazení. Nicméně společně s nimi jsem se rozhodl, vzhledem k mimořádné náročnosti této služby, aby od nového akademického roku převzal štafetový kolík P. Vít Hlavica, který nyní působí jako farář ve Vizovicích a děkan vizovického děkanátu,“ uvedl biskup Josef Nuzík.

„Děkuji Pánu Bohu, že jsem mohl v semináři sloužit jako rektor. Své poslání jsem vnímal jako službu těm, kdo byli se mnou a kolem mě. Bylo to vzájemné poznávání a směřování. Děkuji otcům biskupům moravské provincie za důvěru, ostatním představeným semináře, představeným teologického konviktu a všem bohoslovcům, se kterými jsem se tu šest let mohl setkávat, a také zaměstnancům semináře, kněžím mentorům, farářům a představeným dalších seminářů za všechno, co pro olomoucký seminář během oné doby vykonali,“ shrnul své působení v čele instituce odcházející rektor P. Pavel Stuška, kterého od léta čeká působení v některé z farností diecéze, a dodal: „Novému otci rektorovi přeji od Pána Boha vše potřebné pro jeho službu, skvělé spolupracovníky, hodně zdraví a sil.“

S farní pastorací se naopak loučí nově jmenovaný rektor AKS P. Vít Hlavica, který posledních pět let sloužil jako farář a děkan ve Vizovicích. „Pán Bůh vstupuje do našeho života i nečekaným způsobem, jak chce on. Jsem rád, že jsem mohl být a žít ve svých třech farnostech, spolupracovat s kněžími vizovického děkanátu a objevovat spolu se zdejšími lidmi Boží přítomnost a blízkost. Děkuji všem, kteří mně pomáhali,“ ohlíží se za pomalu končícím působením a pokračuje: „Velice si vážím všech předchozích představených kněžského semináře v Olomouci. Jsem si vědom toho, že se formace a příprava bohoslovců na kněžské poslání mění a v mnohém také liší od doby, kdy jsem sám v semináři žil. Je na místě zvlášť poděkovat otci Pavlu Stuškovi, který odvedl velkou práci při úpravě budov a samotném fungování semináře, ale hlavně ve způsobu formace a vzdělávání moravských bohoslovců.“

Kněžský seminář je zařízení římskokatolické církve, ve kterém se kandidáti v souladu s církevními směrnicemi připravují na kněžství integrální formací osobnosti a studiem teologie – bohosloví. Při formaci v kněžském semináři je kladen důraz především na lidskou, duchovní, intelektuální a pastorační dimenzi. V České republice existují dva kněžské semináře. Bohoslovci českých diecézí (Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice) se připravují na kněžství v Arcibiskupském semináři v Praze a studují na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři se připravují moravští bohoslovci (diecéze Olomouc, Brno a Ostrava-Opava), kteří studují na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. V budově semináře sídlí také Teologický konvikt, který slouží kandidátům římskokatolického kněžství k přípravě na budoucí formaci a studium v kněžských seminářích a na teologických fakultách v naší zemi.