NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel správce hostýnského webu Ivo Buráň

By Publikováno 31. 3. 2023 Aktuality

V pondělí 27. března 2023 zemřel ve věku 75 let Ivo Buráň, dlouholetý správce webu Svatého Hostýna i dalších webových stránek církevních projektů a institucí. Poslední rozloučení s ním se uskuteční v pátek 31. března 2023 při mši svaté od 15.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Poté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu v Ostravě-Svinově.

Ing. Ivo Buráň se narodil 18. října 1947. Byl členem Matice svatohostýnské (od r. 1999) a její revizní komise (1999–2002). V roce 1999 založil a až do posledních měsíců před svým odchodem provozoval internetové stránky poutního místa Svatý Hostýn, ale třeba i rozcestník moravských poutních míst. Vedle toho byl od r. 2000 členem redakční rady Listů svatohostýnských, členem výboru Matice svatohostýnské (od roku 2002) a předsedou přípravného výboru Jubilejního poutního roku 2012. V roce 2014 byl za své zásluhy o rozvoj poutního místa oceněn Svatohostýnskou medailí.

„Pan Ivo Buráň byl významným a činorodým členem Matice svatohostýnské: vedle založení a provozování internetových stránek poutního místa a působení v redakční radě Listů svatohostýnských také vedl bohatou fotografickou databázi života na Svatém Hostýně, podílel se na přípravě svatohostýnských kalendářů a informačních materiálů a na veškeré propagaci Svatého Hostýna včetně spolupráce s televizí Noe, zastupoval rovněž Matici svatohostýnskou na mnoha duchovních a společenských setkáních. Pokud mu to čas a zdraví dovolily, byl účasten veškerého dění na Svatém Hostýně. Bude nám všem moc chybět,“ říká předseda výboru matice Mořic Jurečka a dodává: „Nechť v náručí té, kterou za života miloval, dospěje k milosrdnému Bohu a nechť jeho živý odkaz zůstane v srdcích všech svatohostýnských ctitelů mariánských, kteří jej znali i těch, kteří přijdou po nás.“

parte