NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Olomoucká konference připomene výročí církevního zákoníku

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Přednášky
Olomouc – Cyrilometodějská teologická fakulta Mapa

U příležitosti 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s olomouckou pobočkou Společnosti pro církevní právo mezinárodní konferenci. Uskuteční se ve čtvrtek 13. dubna 2023.

Celodenní program nabídne například přednášky o vlivu východního kanonického práva na úpravu kodexu z roku 1983, vývoji manželského práva, reformě římské kurie, vývoji legislativy ohledně kanonizačního procesu nebo normách ohledně stálých služeb udělovaných laikům.

Podrobné informace jsou dostupné na webu fakulty www.cmtf.upol.cz