NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

4. postní

By Publikováno 19. 3. 2023 Mons. Antonín Basler

„… potřel mu tím blátem oči a řekl mu: ‚Jdi se umýt v rybníku Siloe.‘ … Umyl se, a když se vrátil, viděl… ‚Věříš v Syna člověka?‘“ (Jan 9,6.35)

Ježíš používá „znamení“, aby umožnil vidění pod povrch věcí. „Bláto“ je znamením všeho, co člověku brání vidět pravdu. Jedině voda, kterou dává Ježíš, očišťuje a uschopňuje vidět toho, který je Pravda sama a Život sám. On je také jediná Cesta, po níž je možné dojít k cíli. Očistnou vodou je voda křtu a svátost smíření.