NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita posílá na Ukrajinu další kamion elektrocentrál

By Publikováno 17. 3. 2023 Aktuality, Charita

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dnes na Ukrajinu vypravila další kamion se 198 elektrocentrálami. Je mezi nimi jeden silnější generátor pro lokální zdravotnické zařízení. Všechna tato zařízení budou sloužit pro nouzové dodávky elektrické energie během výpadků dodávek proudu. Jsou stále potřeba, protože raketový útok v minulém týdnu byl na Ukrajině opět cílen na tamní energetická zařízení. Tak jako pomoc ACHO, pokračuje také sbírka na financování této pomoci.

Nakládka kamionu probíhala po celé dnešní dopoledne. Tentokrát se do kamionu vešlo 198 elektrických generátorů. Nejvíce, přesněji 165, bylo o výkonu 3 kW, event. 3,5 kW, které jsou určené pro menší pomoc poskytující zařízení nebo rodinné domy. Další elektrocentrály byly o výkonu od 7 do 10 kW. Náklad již míří do města Kolomyja, kde místní Charita zařídí další distribuci po Ukrajině.

Dnešní náklad obsahuje i jeden větší, jednotunový generátor. Ten je schopen poskytnou výkon 40 kW a bude sloužit zdravotnickému zařízení ve městě Sharhorod, v oblasti Vinnytsia. I tento generátor bude sloužit jako náhradní zdroj energie během výpadku dodávek ze sítě. Na nákup této elektrocentrály shromáždili velkou část financí zaměstnanci firmy LKQ, kteří mezi sebou uspořádali finanční sbírku.

Účelnost pomoci dodávkami elektrických generátorů si na Ukrajině ověřili pracovníci ACHO. „Přímo na místě jsme viděli, že jsou tyto technické prostředky při přerušování dodávek elektrického proudu velmi důležité. Bez elektřiny se řada běžných věcí, které potřebujete během dne zařídit, úplně zastaví. Tato pomoc je nenahraditelná a na Ukrajině jsou za ni moc vděční,“ vysvětluje Václav Keprt, který se v půli února vrátil z Ukrajiny. „Vypadalo to, že útoky na energetickou infrastrukturu pominuly, ale předcházející týden tuto naději vyvrátil. Je to lidsky nepochopitelné,“ dodává ředitel ACHO.

V minulém týdnu probíhala technická přejímka elektrocentrál z dnešního kamionu. Každý generátor byl vybalen, doplněn provozními tekutinami, provozně vyzkoušen, byla zkontrolována také dokumentace. Teprve tehdy, když bylo všechno v pořádku, je generátor připraven pro cestu na Ukrajinu. „Trváme na tom, že odesíláme jen generátory, které jsou doslova okamžitě připravené k plnému využití. Jinak by pomoc nebyla účelná, to si nemůžeme dovolit,“ vysvětluje Roman Musil, který přípravu této zásilky koordinoval.

Krizové situace vznikající se výpadků elektřiny na Ukrajině se dají alespoň částečně řešit právě nouzovou výrobou proudu pomocí generátorů (elektrocentrál). Tato pomoc ACHO zatím nepolevuje. Na začátek dubna se připravuje další kamion s min. 100 ks nových generátorů. I z toho důvodu ACHO prosí veřejnost, aby podpořila tuto mimořádnou finanční sbírku na nákup a dopravu elektrocentrál pro Ukrajinu. Dary lze zasílat na bankovní účet číslo: 4030207/0100.

Včetně této dnešní zásilky, už ACHO na Ukrajinu od podzimu k další distribuci potřebným dodalo celkem 541 ks generátorů o různých výkonech. Spolu s generátory jsme během zimy pomáhali také dodávkou 500 ks přenosných propanbutanových kamen včetně stejného počtu na Ukrajině opakovaně plnitelných propanbutanových lahví.

Mezi již dříve odváženými generátory byl také jeden speciální, velký, osmitunový kontejnerový generátor o výkonu 400 kW, který nyní slouží v městské čistírně odpadních vod v Kolomyji k nouzovému napájení čerpadel. V době výpadku elektřiny by bez tohoto zdroje došlo k zatopení celé čistírny, jejímu zničení a k ekologické katastrofě.

K důležitějším položkám materiální pomoci je nutno přičíst také 12 ks nafukovacích velkokapacitních stanů, které se v poslední době velmi osvědčili. Jde o mobilní, velmi rychle postavitelné přístřeší, které může během hodiny plně sloužit tam, kde je potřeba a to vč. vytápění.

Marek Navrátil, tiskové oddělení ACHO