NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřící opět prožijí „24 hodin pro Pána“

By Publikováno 13. 3. 2023 19 března, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana

Nejen v kostelích olomoucké arcidiecéze se v pátek a sobotu 17.–18. března 2023 uskuteční celosvětová akce „24 hodin pro Pána“, kterou vyhlásil papež František. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti.

Postní kající liturgii v rámci iniciativy „24 hodin pro Pána“ připomenul po nedělní polední mariánské modlitbě papež František. „Příští pátek 17. března a sobotu 18. března se opět koná celocírkevní iniciativa ‚24 hodin pro Pána‘: čas věnovaný modlitbě, adoraci a svátosti smíření. … Před rokem jsme v této souvislosti učinili slavnostní akt zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a vzývali dar pokoje. Kéž naše důvěra nezklame, kéž naše naděje nezakolísá! Pán vždy vyslyší prosby, které mu jeho lid adresuje na přímluvu své Matky. Zůstaňme jednotní ve víře a solidaritě s našimi bratry a sestrami, kteří trpí v důsledku války. Především nezapomínejme na sužovaný ukrajinský národ!“

Ke slavení se připojují také některé farnosti olomoucké arcidiecéze. Ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 24hodinová adorace probíhat od páteční ranní mše svaté v 7.00 do sobotní ranní bohoslužby, adorace bude jako hlavní úmysl mít prosbu za obrácení hříšníků, za nemocné a za mír na Ukrajině i za trpící v Sýrii a Turecku a také za smír ve farnosti.

Valašskomeziříčský farní kostel bude pro modlitbu před vystavenou Nejsvětější svátostí otevřen od pátečního večera až do sobotní 17. hodiny s možností přijetí svátostí smíření v pátek od 21.00 do 22.00.

Uherský Brod nabízí program hned na dvou místech: ve farním kostele začne adorace po páteční večerní mši svaté (od 18.00) a pokračovat bude až do 21.00. Během adorace bude také nabídnuta příležitost ke svátosti smíření. Přistoupit ke zpovědi mohou lidé během pátku i v klášterním kostele: v časech 6.25–6.55 a 14.00–16.00.

Od 14.00 do 20.00 bude v pátek otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově: společný program nabídne ve 14.00 modlitbu breviáře a pobožnost k Božímu milosrdenství, v 17.55 křížovou cestu, v 18.30 mši svatou a poté svátostné požehnání. Po celou dobu bude také příležitost ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru.

Večerní program připravují na tento den i v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Od 17.00 do 18.00 se zde koná tichá adorace před Nejsvětější svátostí, na ni od 18.00 naváže křížová cesta se společenstvím mládeže a mše svatá. Od 19.00 do 22.00 pak pokračují další adorace, ve druhé části moderované společenstvím mládeže. Během všech adorací je nabídnuta příležitost ke svátosti smíření.

S využitím zprávy na www.cirkev.cz a informací na farních webech