NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

3. postní

By Publikováno 12. 3. 2023 Mons. Antonín Basler

„Dej mi napít.“ (Jan 4,7)

Tak, jak Pán žíznil po víře té ženy, tak žízní i po naší víře, která není ničím jiným, než láskou k němu. Za tři týdny uslyšíme totéž ještě naléhavějším způsobem z kříže: „Žízním.“ Nenechme tedy jej, který je stále přítomen v hloubi našich srdcí i v Eucharistii, volat marně. Odpovězme slovem i skutkem: „Miluji tě.“