NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Služba lektora Božího slova a jeho příprava

By Publikováno 10. 3. 2023 Aktuality, Lektoři

V letošním roce je to dvacet let, kdy se začal uskutečňovat Kurz čtení Božího slova v liturgii“ v olomoucké arcidiecézi. Vzdělávací kurz pro lektory inicioval tehdejší pomocný biskup Josef Hrdlička. Ke spolupráci přizval P. Petra Chalupu, ředitele Českého katolického biblického díla, a Martinu Pavlíkovou, absolventku brněnské JAMU, která se celý svůj život zajímá o interpretaci slova.

Tento kurz i po dvaceti letech stále probíhá na různých místech olomoucké arcidiecéze podle potřeby a požadavků děkanátů nebo farností. Boží slovo a kultura mluveného projevu, dvě části kurzu ze čtyř, pod vedením Martiny Pavlíkové, se uskutečňují i samostatně. Buď jako setkání, které vychází z již uskutečněného kurzu v olomoucké arcidiecézi, nebo samostatně, což je nabídka i pro jiné diecéze v ČR, kde se kurz v celé podobě neuskutečňuje.

A protože za dvacet let se z větší části obnovily řady lektorů těmi, kteří byli před dvaceti lety ještě dětmi nebo se ještě nenarodili, uskutečňuje se kurz znovu i tam, kde byl už dvakrát.

V roce 2022, době pokovidové, byl dokončen kurz v Uherském Hradišti. Celý kurz potom v tomto roce proběhl v Zábřehu, Rožnově pod Radhoštěm, ve Zlíně a Valašských Kloboukách. Celkový počet účastníků je něco přes tři sta. Dále probíhala setkání nad Božím slovem a kulturou řeči samostatně. Před celostátním setkání mládeže se toto setkání uskutečnilo v Litomyšli pro mladé lidi, kteří připravovali program na jevišti – moderátory a herce. Na podzim se pak sešli lektoři ve farnosti Břeclav a z blízkého okolí. Vedle toho byl také zájem i o individuální hodiny KŘ. Zvláště z řad vysokoškoláků.

První polovina letošního roku zahájila kurzem v celé jeho podobě pro farnost Loštice a okolí. Samostatný blok Boží slovo a kultura mluveného projevu (nadále BS a KŘ) se na konci února uskutečnil pro farnost Suchá Loz. Další samostatné bloky BS a KŘ se již odehrály ve farnostech mimo olomouckou arcidiecézi: Praha-Hostivař, Klobouky u Brna a Boskovice. Na konec dubna je domluvena farnost Dobříš a v druhé půli května Moravská Nová Ves. Mezitím bude setkání s lektory BS, v návaznosti na uskutečněný kurz, ve Zvoli, Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Individuální hodiny KŘ i v tomto roce nadále probíhají.

Zájemci o kurz či samostatné setkání nad BS a KŘ nebo i zájemci o individuální setkání mohou psát na adresu pavlikova.martina@ado.cz nebo volat na číslo 603 977 711. Více informací na www.kulturaslova.cz.

„… To jsou tvé skryté vzkazy, pozvedají / můj život k dobru, vedou do tajemství, / tvá slova sama si mě nalézají, / odhalují mi nová podobenství… (G. Herbert, úryvek z básně „Svatá Písma“ z básnické sbírky V souhvězdí slávy)