NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dominikáni zvou na „Fatimskou první sobotu“

By Publikováno 27. 2. 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Neposkvrněného početí Panny Marie Mapa

Fatimské první soboty v klášterním kostele olomouckých dominikánů nabízejí pravidelná setkávání s Matkou Boží.

Program začíná v 17.20 a má vést k prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence. Taková zbožnost je pak jistě zaměřena k růstu v lásce k Synovi, a to i dle slov koncilu: „Kde je Matka Boží uctívána, tam je také Syn lépe poznáván, milován a oslavován“ (Lumen gentium, 6).

Od 18.00 lze navázat večerní mší svatou.

(op)